Պետական ծրագրի շրջանակներում ուսանողական վարկեր

Վարկի նպատակն է ՀՀ պետական կամ ըստ մասնագիտությունների հավատարմագրված կրթական ծրագրեր ունեցող ոչ պետական ԲՈՒՀ-երի՝ վճարովի համակարգի բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնառող ուսանողների կողմից ուսման վճարի պարտավորության ամբողջական կամ մասնակի մարումը:

 

 

 

Պետական ծրագրի շրջանակներում ուսանողական վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ

Վարկի գումար

1 800 000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

12%, որից պետության կողմից սուբսիդավորվելու է

-2%-ը՝ բոլոր ուսանողների համար 

-3%-ը՝ նախորդ ուսումնական տարվա ընթացքում գերազանց առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողների համար

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

առավելագույնը 10 տարի

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ` բանկային փոխանցումով

Մարման եղանակ

-տոկոսագումարի 1-ին մարման ամսաթիվ` վարկային պայմանագրի կնքման ամսվանը հաջորդող 2-րդ ամսվա նույն օրը, այնուհետև` ամսական, ուսումնառության ամբողջ ընթացքում

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)` ուսումնառության ավարտից հետո

Ապահովվածություն

ուսանողի ծնողի/խնամակալի երաշխավորություն

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.ardshinbank.am/content/պետական-ծրագրի-շրջանակներում-ուսանողական-վարկեր

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով