ՈՒսանողական վարկեր

Տրամադրվում է ֆինանսավորելու համար ուսման վարձի վճարումը: Վարկատեսակը տրամադրվում է 12 ամիս ժամկետով:

 

 

 

ՈՒսանողական վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

100.000-1.000.000 ՀՀդրամ

Անվանական տոկոսադրույք

20%

Փաստացի տոկոսադրույք

20-32%

Ժամկետ

12 ամիս

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

Ապահովվածություն

-

 

Պաշտոնական աղբյուր՝ http://arfin.am/usanoxakan/

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով