ՈՒսումնական վարկ

Տրամադրվում է ուսման վճարի համար ուսանողներին կամ ՀՀ ռեզիդենտ 18 տարին լրացած ֆիզիկական անձանց: Վարկը տրամադրվում է փուլերով՝ կիսամյակային կտրվածքով:

 

 

ՈՒսումնական վարկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

մինչեւ 1 000 000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

10-24%

Փաստացի տոկոսադրույք

10․54-67․82 %

Ժամկետ

1-12 ամիս

Տրամադրման եղանակ

կիսամյակային կտրվածքով` ոչ ավել, քան 500․000 ՀՀ դրամ

Մարման եղանակ

-

Ապահովվածություն

երաշխավոր՝ ցանկացած իրավաբանական կամ ֆիզիկական անձ

 

Պաշտոնական աղբյուր`http://creditcorp.am/wp-content/uploads/2019/03/Usman.pdf

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով