Ուսանողական/Դպրոցական/Կրթական վարկեր KIVA ծրագրի շրջանակներում

Տրամադրվում է բարձրագույն կրթության վարձի վճարման, մատուցվող կրթական ծառայությունների որակի և մակարդակի բարելավման, դպրոցական տարիքի երեխաներին սեպտեմբերի 1-ին լիարժեք նախապատրաստոման համար:

 

 

 

Ուսանողական/Դպրոցական/Կրթական վարկեր KIVA ծրագրի շրջանակներում

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

50 000-1 000 000 ՀՀ Դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

14%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

6-36 ամիս

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

Ապահովվածություն

երաշխավորություն, շարժական գույք կամ լրացուցիչ ծախսեր չառաջացնող այլ գրավ

 

Պաշտոնական աղբյուր`http://www.norhorizon.am/Loans/education.html

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով