ABB-Ոսկի

Վարկը տրամադրվում է 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում, 18 տարին լրացած ֆիզիկական անձանց:

 

 

ABB-ոսկի

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

20.000.000 ՀՀ դրամ

1.500.000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

-14.5-15.5%

-14.5-16%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

-3-36 ամիս

-36 ամիս

Տրամադրման եղանակ

միանվագ, կանխիկ

Մարման եղանակ

հաճախորդի ընտրությամբ

Գրավ/ապահովվածություն

ոսկյա իրեր

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

100-150% 

 

Պաշտոնական աղբյուր`http://www.armbusinessbank.am/uploads/attachments/article/ABB-Voski-arm.pdf

ABB – ԱԳՐՈ ՈՍԿԻ

Վարկառուն պետք է լինի 18 տարին լրացած ֆիզիկական անձ: Վարկի ժամկետը կարող է երկարաձգվել մինչև վարկային պայմանագրի ժամկետը լրանալը:

 

 

ABB – ԱԳՐՈ ՈՍԿԻ

Վարկի արժույթ

ՌԴ ռուբլի,ԱՄՆ դոլար,Եվրո

Վարկի գումար

նվազագույնը՝ 6000 ռուբլի

100 ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

-15%` ՌԴ Ռուբլի

-11%` ԱՄՆ դոլար 

-7-9%` Եվրո 

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

-3-6 ամիս

-3-12 ամիս

-13-24 ամիս

Տրամադրման եղանակ

միանվագ,կանխիկ

Մարման եղանակ

-հաճախորդի ընտրությամբ` 3-12 ամիս

-ամենամսյա հավասարաչափ մարում (անուիտետ)` 13-24 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

ոսկյա իրեր

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

100%

 

Պաշտոնական աղբյուր`http://www.armbusinessbank.am/uploads/attachments/article/ABB-Agro-Voski-arm.pdf

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով