Առաջնային շուկայից տրանսպորտային միջոցի ձեռքբերման սպառողական վարկ

Առաջնային շուկայից (ավտոսրահից) նոր տրանսպորտային միջոցի ձեռքբերման նպատակով վարկ է:

 

 

Ավտովարկեր (առաջնային շուկայից)

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

3,000,000-50,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

15.5-16, 15-15.5 %

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

36-84 ամիս

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

անուիտետային, դիֆերենցված, խառը

Կանխավճար

ձեռք բերվող տրանսպորտային միջոց

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

-

 

Պաշտոնական աղբյուր՝ https://www.ameriabank.am/userfiles/file/Loan%20terms/Car_Loans_primary_ed12_arm.pdf

Երկրորդային շուկայից տրանսպորտային միջոցի ձեռքբերման սպառողական վարկ

Երկրորդային շուկայից տրանսպորտային միջոցի ձեռքբերման նպատակով վարկ է, նաև այլ բանկում/վարկային կազմակերպությունում գործող տրանսպորտային միջոցի ձեռքբերման նպատակով վարկի տեղափոխման հնարավորությամբ:

 

 

Ավտովարկեր (երկրորդային շուկա)

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

3,000,000-50,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

17․5-18․ 5%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

36-60 ամիս

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

անուիտետային, դիֆերենցված, խառը

Կանխավճար

ձեռք բերվող ապրանքի շուկայական արժեքի առնվազն 20%-ի չափով

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռք բերվող տրանսպորտային միջոցը, բանկի համար ընդունելի անշարժ գույք, տրանսպորտային միջոց, ոսկով մետաղական հաշիվներ, դրամանական միջոցներ, բանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

ճ

 

 

Պաշտոնական աղբյուր՝ https://www.ameriabank.am/userfiles/file/Loan%20terms/Car_Loans_secondary_ed12_arm.pdf

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով