Ավտոմեքենայի ձեռքբերման վարկ` ՄՈԲԻԼ

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ քաղաքացի և /կամ ռեզիդենտ անձանց` առաջնային շուկաներից ավտոմեքենա և այլ անհատական օգտագործման տրանսպորտային միջոց/ներ/ գնելու համար:

 

 

Ավտոմեքենայի ձեռքբերման վարկ` ՄՈԲԻԼ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

2 000 000 – 25 000 000 ՀՀ Դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

13-14.9%

Փաստացի տոկոսադրույք

14․52-22․28 %

Ժամկետ

24-60 ամիս

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

մայր գումարի և տոկոսագումարի ամսական մարումներ

Կանխավճար

-40% և ավելի`13% անվանական տոկոսադրույքի դեպքում

-30-39.9%`13.9% անվանական տոկոսադրույքի դեպքում

-20-29.9%`14.9% անվանական տոկոսադրույքի դեպքում

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռք բերվող ավտոմեքենա

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

մինչև 80%

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.conversebank.am/hy/mobil/

Ավտոմեքենայի ձեռքբերում "Ֆորա Պրեմիում" ՍՊԸ-ից

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ քաղաքացի և / կամ ռեզիդենտ անձանց` "Ֆորա Պրեմիում" ՍՊԸ-ից ավտոմեքենա գնելու համար:

 

 

Ավտոմեքենայի ձեռքբերում "Ֆորա Պրեմիում" ՍՊԸ-ից

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

10 000 001 – 50 000 000 ՀՀ Դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

3%

Փաստացի տոկոսադրույք

11, 30 %

Ժամկետ

36 ամիս

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-զսպանակաձև

Կանխավճար

սկսած 10%-ից

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռք բերվող ավտոմեքենա, առանձին դեպքերում կարող է գրավադրվել անշարժ գույք, պահանջվել ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձի երաշխավորություն

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

մինչև 90%

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.conversebank.am/hy/forapremium/

Ավտովարկ "Ֆորա Պրեմիում"

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձանց և/կամ անհատ ձեռնարկատերերին` "Ֆորա Պրեմիում" ՍՊԸ-ից ավտոմեքենա գնելու համար:

 

 

Ավտովարկ "Ֆորա Պրեմիում"

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ

Վարկի գումար

-10 000 001 – 100 000 000 ՀՀ դրամ `մարդատար ավտոմեքենաներ

-10 000 001 – 250 000 000 ՀՀ դրամ `բեռնատար ավտոմեքենաներ

Անվանական տոկոսադրույք

3%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

36 ամիս

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-զսպանակաձև

Կանխավճար

 

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռք բերվող Ավտոմեքենան, առանձին դեպքերում կարող է լրացուցիչ գրավադրվել անշարժ գույք/բանկի համար այլ ընդունելի գրավ

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

մինչև 90%

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.conversebank.am/hy/forapremiumbusiness/

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով