Ավտովարկ

Վարկը տրամադրվում է առաջնային և երկրորդային շուկաներից ավտոմեքենաների ձեռքբերման համար: Երկրորդային շուկայից ավտոմեքենա ձեռք բերելու դեպքում վարկավորվում է՝ ռուսական արտադրության մինչև 3 տարեկան մեքենաների գնումը, ոչ ռուսական արտադրության մինչև 7 տարեկան մեքենաների գնումը:

 

 

 

Ավտովարկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

1 000 000 – 50 000 000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

-13-16%` առաջնային շուկա

-16%` երկրորդային շուկա

Փաստացի տոկոսադրույք

14,22 - 19,76%

Ժամկետ

մինչև 5 տարի

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ կամ անկանխիկ

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-զսպանակաձև

Կանխավճար

-սկսած իրացման գնի 20%-ից` առաջնային շուկա

-սկսած իրացման գնի 40%-ից` երկրորդային շուկա

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռք բերվող ավտոմեքենան

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

-մինչև 80%` առաջնային շուկա

-մինչև 60%` երկրորդային շուկա

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.evocabank.am/services/individuals/individuals-loans/car.html

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով