Ավտովարկ(առաջնային շուկա)

Վարկի նպատակն է  առաջնային շուկայից ավտոմեքենայի ձեռքբերում ը (բացառությամբ ՌԴ արտադրության):

 

 

Ավտովարկ(առաջնային շուկա)

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

նվազագույնը 1․100․000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

13, 25 %

Փաստացի տոկոսադրույք

16,32-20․74 %

Ժամկետ

12-36 ամիս

Տրամադրման եղանակ

Անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական

Կանխավճար

նվազագույնը՝ 30%​

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռք բերվող ավտոմեքենան և առնվազն մեկ ֆիզիկական անձի երաշխավորություն, որը չպետք է հանդիսանա հայտատուի ընտանիքի անդամ

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

գրավի գնահատված լիկվիդացիոն արժեքի առավելագույնը 70%-ի չափով

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.aeb.am/hy/avtovark_arajnayin_shuka/

Ավտովարկ(երկրորդային շուկա)

Նպատակն է երկրորդային շուկայից ավտոմեքենայի ձեռքբերումը և ավտոմեքենաների գրավադրումը:Վարկառուն պետք է լինի 18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ գրանցված և բնակվող ՀՀ-ում ,ունենա մշտական եկամտի աղբյուր:

 

 

 

Ավտովարկ(երկրորդային շուկա)

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

նվազագույնը 1.100․ 000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

14 %

Փաստացի տոկոսադրույք

17.51-24 %

Ժամկետ

18-24 ամիս-2001-2005 թթ․ մեքենաների դեպքում

18-30 ամիս-2006-2010 թթ․ մեքենաների դեպքում

18-36 ամիս-2011 թ․ և ավելի բարձր տարեթվերի մեքենաների դեպքում

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ կամ անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական

Կանխավճար

նվազագույնը՝ 50%

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռք բերվող կամ գրավադրվող ավտոմեքենան և առնվազն մեկ ֆիզիկական անձի երաշխավորություն, որը չպետք է հանդիսանա հայտատուի ընտանիքի անդամ

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

50-60%

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.aeb.am/hy/avtovark_erkrordayin_shuka/

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով