Ավտովարկ

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ ռեզիդենտ և ոչ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց ավտոմեքենայի ձեռքբերման նպատակով: Վարկի վաղաժամ մարման դեպքում՝ տույժ կամ տուգանք չի կիրառվում:

 

 

 

Ավտովարկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

100.000-12.000.000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

13-17%

Փաստացի տոկոսադրույք

17,6-19,6 %

Ժամկետ

3-60 ամիս

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

հավասարաչափ վարկից և հասանելիք տոկոսները կամ անուիտետային

Կանխավճար

-

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռք բերվող ավտոմեքենան

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

առավելագույնը 70%

 

Պաշտոնական աղբյուր`http://www.mellatbank.am/am/loan/car-loan

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով