U Car

Տրամադրվում է առաջնային և երկրորդային շուկայում ավտոմեքենա ձեռքբերելու կամ գրավադրելու համար:

 

 

U Car

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

-12 000 000 ՀՀ դրամ կամ 25 000 ԱՄՆ դոլար` սկսած 2014թ. արտադրության ավտոմեքենաների համար

-7 000 000 ՀՀ դրամ կամ 15 000 ԱՄՆ դոլար ` 2010-2013 թթ. արտադրության ավտոմեքենաների համար

Անվանական տոկոսադրույք

-21%` ՀՀ դրամ

-14.9%` ԱՄՆ դոլար

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

-36 ամիս` 30-40 % կանխավճարի դեպքում

-48 ամիս` 40%-ից ավելի կանխավճարի դեպքում

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-

Կանխավճար

-30%

-70%

Գրավ/ապահովվածություն

-

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

-

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.unibank.am/hy/service/auto1.php

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով