Ավտո-Ունիվերսալ

Վարկը տրամադրվում է առաջնային և երկրորդային շուկաներից ավտոմեքենարներ ձեռք բերելու նպատակով:

 

 

Ավտո-Ունիվերսալ

առաջնային շուկա

երկրորդային շուկա

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

նվազագույնը՝ 1,000,000 ,առավելագույնը՝

-խումբ 1՝ 28,000,000 ՀՀ դրամ

-խումբ 2 ՝ 7,000,000 ՀՀ դրամ

նվազագույնը՝ 500,000, առավելագույնը՝

-խումբ 1` 16,000,000 ՀՀ դրամ

-խումբ 2 `5,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

14%

14,5%

Փաստացի տոկոսադրույք

սկսած 19%-ից

սկսած 19,8% 

Ժամկետ

1-5 տարի

1-5 տարի

Տրամադրման եղանակ

միանվագ, անկանխիկ

միանվագ, անկանխիկ

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ) 
-մնացորդային վճարում. մայր գումարի 70% մարվում է ամսական հավասարաչափ (անուիտետ)  մինչև ժամկետի վերջ, մայր գումարի 30% մնում է մարման համար ժամկետի վերջում:

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ) 
-մնացորդային վճարում. մայր գումարի 80% մարվում է ամսական հավասարաչափ (անուիտետ)  մինչև ժամկետի վերջ, մայր գումարի 20% մնում է մարման համար ժամկետի վերջում:

Կանխավճար

նվազագույնը՝ 20%

20-30%

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռք բերվող ավտոմեքենա

ձեռք բերվող ավտոմեքենա

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

-

-

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.vtb.am/retail/credits/autocredit/

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով