Ավտոմեքենայի ձեռք բերման նպատակով վարկեր

Պահանջվում է վարկառուների և երաշխավորների ժամկետանց պարտավորությունների և/կամ խնդրահարույց վարկերի բացակայություն, դրական վարկային պատմություն: Վարկի գումարը գրավի գնահատված իրացվելի արժեքի 30%-ը չգերազանցելու դեպքում եկամուտների վերաբերյալ տեղեկատվություն չի պահանջվում:

 

 

Ավտոմեքենայի ձեռք բերման նպատակով վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ

Վարկի գումար

500 000-5 000 000 դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

22 %

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

առավելագույնը՝ 3 տարի

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

Կանխավճար

-

Գրավ/ապահովվածություն

-բացառությամբ ՌԴ, չինական և պարսկական արտադրության ավտոմեքենաներ՝ 15 տարի

-ՌԴ, չինական և պարսկական արտադրության ավտոմեքենաներ՝ 10 տարի

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

70%

 

Պաշտոնական աղբյուր`http://mycredit.am/car-loans

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով