Ավտոմեքենայի ձեռքբերման

Վարկը տրամադրվում է ավտոմեքենա ձեռք բերելու նպատակով՝ 21 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց, որոնց տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի գերազանցում 70 տարեկանը:

 

 

 

Ավտոմեքենայի ձեռքբերման

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

-3,000,000 - 10,000,000` առաջնային շուկա

-1,000,000 - 10,000,000` երկրորդային շուկա

Անվանական տոկոսադրույք

-17%` առաջնային շուկա

-19%` երկրորդային շուկա

Փաստացի տոկոսադրույք

առաջնային շուկա-25.23-30.58 %, երկրորդային շուկա-21․83-26․51 %

Ժամկետ

72 ամիս

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ կամ անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

Կանխավճար

-

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռքբերվող ավտոմեքենա

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

առավելագույնը՝ 70%

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.normancredit.am/hy/42

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով