Ավտոմեքենայի ձեռքբերման վարկ

Վարկը տրամադրվում է  մեքենայի գրավով՝ ավտոմեքենայի ձեռքբերման նպատակով:  Մեքենայի տարեթիվը պետք է լինի 2005թվականի  և բարձր:

 

 

 

Ավտոմեքենայի ձեռքբերման վարկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

100.000-10,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

սկսած 19 %-ից

Փաստացի տոկոսադրույք

24․50 - 40․30 %

Ժամկետ

6-60 ամիս

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ կամ անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

Կանխավճար

-

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռք բերվող ավտոմեքենան, անհրաժեշտության դեպքում՝ երրորդ անձի երաշխավորություն

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

մինչև 80 %

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.smartcredit.am/hy/car-purchase

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով