Կանայք բիզնեսում

«Կանայք Բիզնեսում» ծրագրի շրջանակներում տրամադրվում են վարկեր կանանց կողմից ղեկավարվող փոքր և միջին ձեռնարկություններին: Ծրագրի շրջանակներում վարկավորված գործարար կանանց համար ՎԶԵԲ կողմից առաջարկվում է նաև անվճար մենթորինգ, դասընթացներ, խորհրդատվություն և այլ աջակցություն:

 

 

Կանայք բիզնեսում

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Վարկի գումար

առավելագույն գումար` 150,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք այլ արժույթ

Անվանական տոկոսադրույք

-12-19%` ՀՀ դրամ

-10-18%` արտարժույթ

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

մինչև 5 տարի

Վարկի նպատակ

գործարարության խթանում կանանց շրջանում

Գրավ/ապահովվածություն

անշարժ գույք, տրանսպորտային միջոց (ավտոմեքենա), գյուղատնտեսական տեխնիկա, սարքավորում, դրամական միջոցներ, ոսկյա իրեր, ապրանքանյութական այլ արժեքներ, երաշխավորություններ

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-մարման այլ գրաֆիկ

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.acba.am/hy/business/get-a-loan/WIB

Գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկերը  տրամադրվում են գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության, վերամշակման և մթերման նպատակներով՝«Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում» ծրագրի շրջանակներում: Վարկերը տրամադրվում են ինչպես շրջանառու միջոցների համալրման կամ տնտեսության ընթացիկ ծախսերը հոգալու համար, այնպես էլ տնտեսության հիմնական միջոցների համալրման և հիմնական միջոցներում ներդրումներ կատարելու նպատակով:

 

 

Գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

3,000,000-10,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

12%, որից սուբսիդավորվում է մինչև 9%-ը

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

մինչև 60 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

շարժական,անշարժ գույք, գյուղատնտեսական տեխնիկա, սարքավորումներ,ոսկի, այլ գրավներ, ֆիզիկական կամ իրավաբանակն անձանց երաշխավորություններ

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

-

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.acba.am/hy/farmers/agro-subsidy-programs/agricultural-loans-subsidizing

Կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման վարկեր

Կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի շրջանակներում կաթիլային ոռոգման համակարգերը նախատեսվում է ներդնել բազմամյա տնկարկներով (պտղատու և խաղողի այգիներ, հատապտուղներ), բանջարանոցային և բոստանային մշակաբույսերով զբաղեցված տարածքներում՝ բացառությամբ ջերմատների և ջերմոցային տնտեսությունների:

 

 

 

Կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

մինչև 150,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

12%, որից սուբսիդավորվում է մինչև 10%-ը

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

մինչև 36 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

շարժական,անշարժ գույք, գյուղատնտեսական տեխնիկա, սարքավորումներ,ոսկի, այլ գրավներ, ֆիզիկական կամ իրավաբանակն անձանց երաշխավորություններ

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

-

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.acba.am/hy/farmers/agro-subsidy-programs/drip-irrigation-systems

Ինտենսիվ պտղատու այգիների հիմնման վարկեր

Հայաստանի Հանրապետությունում ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների հիմնման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է հիմնել 1-10 հեկտար ինտենսիվ պտղատու այգիներ և 0.5-5 հեկտար հատապղատու այգիներ: Ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկային միջոցներով չի նախատեսվում հողի ձեռքբերում, ինչպես նաև ջերմոցային տնտեսությունների հիմնում կամ համալում՝ բացառությամբ հատապտուղների մշակության համար նախատեսվածներից:

 

 

Ինտենսիվ պտղատու այգիների հիմնման վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

-270,000,000 ՀՀ դրամ`1-10 հա այգիների հիմնման համար

-500,000,000 ՀՀ դրամ`0,5-5 հա հատապտղատու այգիների հիմնման համար

Անվանական տոկոսադրույք

12%, որից սուբսիդավորվում է մինչև 7%-ը

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

մինչև 84 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

շարժական,անշարժ գույք, գյուղատնտեսական տեխնիկա, սարքավորումներ,ոսկի, այլ գրավներ, ֆիզիկական կամ իրավաբանակն անձանց երաշխավորություններ

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

-

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.acba.am/hy/farmers/agro-subsidy-programs/intensive-fruit-gardens

Կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման վարկեր

Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության ոլորտում հակակարկտային ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորման ծրագրի շրջանակներում վարկային միջոցները նախատեսված են խաղողի այգիներում և պտղատու այգիներում կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման (մոնտաժման) աշխատանքների իրականացման համար: Կարկտապաշտպան ցանցային համակարգերը ներառում են կարկտապաշտպան ցանցը, կոնստրուկտիվ մասերը, ցինկապատ լարերը և կապիչները:

 

 

 

Կարկտապաշտպան ցանցերի ներդրման վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

մինչև 100,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

12%, որից սուբսիդավորվում է մինչև 10%-ը

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

մինչև 84 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

շարժական,անշարժ գույք, գյուղատնտեսական տեխնիկա, սարքավորումներ,ոսկի, այլ գրավներ, ֆիզիկական կամ իրավաբանակն անձանց երաշխավորություններ

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

-

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.acba.am/hy/farmers/agro-subsidy-programs/hail-protective-network

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով