Գործարար կանանց վարկեր

Տրամադրվում է կանանց բիզնես նպատակնեի համար՝ ծրագրի շրջանակներում:

 

 

Գործարար կանանց վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

150,000,000 – 500,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

սկսած 14%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

6 ամիս -5 տարի

Վարկի նպատակ

-

Գրավ/ապահովվածություն

-դրամական միջոցներ, ՊԿՊ, ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ, Ամերիաբանկի կողմից թողարկված պարտատոմսեր

-հիմնական միջոցների գրավ, երաշխիքներ և երաշխավորություններ այլ արժեթղթերի գրավ

-դրամական հոսքեր, շրջանառու միջոցներ կամ խառը գրավ

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

ամսական, եռամսյակային, կիսամյակային, կամ պայմանագրով նախատեսված այլ պարբերականությամբ

 

Պաշտոնական աղբյուր՝ https://www.ameriabank.am/Content.aspx?id=Women_in_business&page=98&itm=Women_in_business&lang=33

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով