Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան

Վարկը տրամադրվում է «Երիտասարդ ընտանիքին` մատչելի բնակարան» ծրագիրը պետության կողմից ձեռնարկված ծրագրի շրջանակներում, որի նպատակն է պետական աջակցություն ցուցաբերել բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող երիտասարդ ընտանիքներին:

 

 

Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան

Առաջբային շուկա

Երկրորդային շուկա

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

5,000,000 -24,000,000 ՀՀ դրամ

2,000,000-17,500,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

7.2%                                                                   

7.2%, որից 2% սուբսիդավորում

Փաստացի տոկոսադրույք

7․6-8.3%                                                           

7․6-9.4%

Ժամկետ

120-240 ամիս

120-240 ամիս

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամենամսյա հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

ամենամսյա հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

Կանխավճար

-

-

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքը

ձեռք բերվող բնակելի անշարժ գույքը

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

-

-

 

Պաշտոնական աղբյուր՝ https://www.araratbank.am/hy/հիփոթեքային-վարկեր/27/

«Ազգային հիփոթեքային ընկերության» ծրագիր

Վարկը տրամադրվում է առնվազն 20 տարեկան ՀՀ քաղաքացիներին բնակարան ձեռք բերելու նպատակով:

 

 

 

«Ազգային հիփոթեքային ընկերության» ծրագիր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

2,000,000 -25,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

10% 

Փաստացի տոկոսադրույք

10․6-14․4%

Ժամկետ

60 - 240 ամիս

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամենամսյա հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

Կանխավճար

-

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռք բերվող գույք, լրացուցիչ անշարժ գույք

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

մինչև 70%

 

Պաշտոնական աղբյուր՝ https://www.araratbank.am/hy/հիփոթեքային-վարկեր/25/

«Մատչելի բնակարան` երիտասարդ մասնագետներին» ծրագիր

Վարկը տրամադրվում է «Մատչելի բնակարան` երիտասարդ մասնագետներին» ծրագրի շրջանակում:

 

 

 

«Մատչելի բնակարան` երիտասարդ մասնագետներին» ծրագիր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

Մինչև 25.000.000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

7.95%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

120-240 ամիս

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ, Փուլային

Մարման եղանակ

ամենամսյա հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

Կանխավճար

-

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռք բերվող գույքը

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

-

 

Պաշտոնական աղբյուր՝ https://www.araratbank.am/hy/հիփոթեքային-վարկեր/28/

Սպառողական վարկ պետական ծրագրի շրջանակում

ՀՀ Պաշտպանության նախարարության, Ազգային անվտանգության ծառայության զինվորական կոչում և ՀՀ ԿԱ ՀՀ Ոստիկանության կոչում ունեցող անձնակազմին կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերման նպատակով տրամադրվում է սպառողական վարկ հատուկ վարկային ծրագրի ներքո: Տրամադրված վարկերի գծով վճարվելիք տոկոսագումարները ենթակա են սուբսիդավորման ՀՀ ֆինանսների նախարարության կողմից 2 կամ 3 տոկոսային կետի չափով (կախված վարկառուի երեխաների թվից)։

 

 

Սպառողական վարկ պետական ծրագրի շրջանակում

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

առավելագույնը 1 000.000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

12, որից 2-3 % սուբսիդիա

Փաստացի տոկոսադրույք

12.68%

Ժամկետ

առավելագույնը՝ 84 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

չի պահանջվում

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ, վարկի գումարը պետք է անմիջապես փոխանցվի վաճառող կողմին

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.araratbank.am/hy/սպառողական-վարկեր/40/

Կանաչ վարկ

Վարկը տրամադրվում է «Էներգաարդյունավետություն ՓՄՁ-ների համար» ծրագրի շրջանակում ՝բացառությամբ առաջնային գյուղատնտեսությամբ զբաղվող տնտեսվարող սուբյեկտների:

 

 

Կանաչ վարկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

1.000.000-500.000.000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

10 %

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

մինչև 60 ամիս

Վարկի նպատակ

կապիտալ ներդրումներ,հիմնական միջոցների ձեռքբերում

Գրավ/ապահովվածություն

-

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-

 

Պաշտոնական աղբյուր՝https://www.araratbank.am/hy/այլ-վարկատեսակներ/69/

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով