Բնակելի անշարժ գույքի էներգաարդյունավետության բարելավմանն ուղղված վարկեր

Բնակելի անշարժ գույքի էներգաարդյունավետության բարելավմանն ուղղված վարկեր “Ազգային հիփոթեքային ընկերություն” ՎՎԿ ՓԲԸ – ի «Բնակարանային միկրովարկերի և բնակելի անշարժ գույքի էներգաարդյունավետության բարձրացմանն ուղղված» ծրագրի շրջանակներում:

 

 

Բնակելի անշարժ գույքի էներգաարդյունավետության բարելավմանն ուղղված վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

2.500.000-5.000.000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

11%

Փաստացի տոկոսադրույք

12,1-14%

Ժամկետ

120 ամիս

Տրամադրման եղանակ

միանվագ, փուլային, կանխիկ կամ անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամենամսյա հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

Կանխավճար

-

Գրավ/ապահովվածություն

վերանորոգվող անշարժ գույք

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

գույքի գնահատված արժեքի հանրագումարի 60%

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.armbusinessbank.am/uploads/attachments/article/Tsragrayin-Energaardyunavetutyun-Veranorogum-arm.pdf

"Գյուղական ֆինանսավորման Կառույց"

Ծրագրերի իրականացման գրասենյակ ՊՀ-ի կողմից իրականացվող գյուղատնտեսական վարկավորման ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկեր: Վարկառուն պետք է լինի 18 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի ռեզիդենտ ֆիզիկական անձª անհատ գյուղացիներ: Վարկառուի վերջին 12 ամիսների ընթացքում վարկային պարտավորությունների գծով ընդհանուր ուշացրած օրերի քանակ` ոչ ավել, քան 36 օր պետք է լինի:

 

 

"Գյուղական ֆինանսավորման Կառույց"

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

2000-40,000 ԱՄՆ դոլար կամ դրան համարժեք ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

-սկսած 12%` ՀՀ դրամ

-սկսած 11%` ԱՄՆ դոլար

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

-6- 84 ամիս, եթե շրջանառու միջոցները չեն գերազանցում վարկային միջոցների 20% -ը

-6-24 ամիս, եթե շրջանառու միջոցները գերազանցում են վարկային միջոցների 20% -ը

Գրավ/ապահովվածություն

ավանդային և բանկային հաշիվներում առկա դրամական միջոցներ, անշարժ և շարժական գույք, հիմնական միջոցներ, երաշխիքներ և երաշխավորություններ, արժեթղթերի գրավ, բաժնետոմսի գրավ, բաժնեմասի գրավ, փայի գրավ, դրամական հոսքեր (դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունք), շրջանառոու միջոցներ, իրավունքի գրավ, խառը գրավ և Բանկի կողմից ընդունելի այլ գրավ:

Տրամադրման եղանակ

միանվագ/փուլային, կանխիկ/անկանխիկ

Մարման եղանակ

վարկի գումարի ամենամասյա հավասարաչափ մարում կամ անուիտետային և հաշվեգրված տոկոսների ամենամսյա մարում

 

Պաշտոնական աղբյուր`http://www.armbusinessbank.am/uploads/attachments/article/1177052091Gyuxakan-Finansavorman-karuyc-arm.pdf

“ԳՀՀ-ՀՀ Գյուղատնտեսության ոլորտի աջակցում”

“ԳՀՀ-ՀՀ Գյուղատնտեսության ոլորտի աջակցում” ծրագրի շրջանակում տրամադրվող վարկեր: Ֆինանսավորվում են գյուղատնտեսական տարբեր ոլորտներ:

 

 

ԳՀՀ-ՀՀ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

1,000,000 – 160,000,000 ՀՀ դրամ

10,000,000-250,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

սկսած 10%

-3-12 ամիս` սկսած 9%

-13-60 ամիս` սկսած 10%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

-24-60 ամիս `ներդրումային վարկերի համար

-3-60 ամիս` արժեշղթայի վարկերի համար

Գրավ/ապահովվածություն

ավանդային և բանկային հաշիվներում առկա դրամական միջոցներ, անշարժ և շարժական գույք, հիմնական միջոցներ, երաշխիքներ և երաշխավորություններ, արժեթղթերի գրավ, բաժնետոմսի գրավ, բաժնեմասի գրավ, փայի գրավ, դրամական հոսքեր (դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունք), շրջանառոու միջոցներ, իրավունքի գրավ, խառը գրավ և Բանկի կողմից ընդունելի այլ գրավ:

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-տոկոսները` ամենամսյա,

-մայր գումարի մարումները` կախված բիզնեսի առանձնահատկություններից

 

Պաշտոնական աղբյուր`http://www.armbusinessbank.am/uploads/attachments/article/GHH-HH-Gyuxatntesutyan-ajakcum-arm.pdf

Կաթիլային ոռոգման համակարգեր

“Կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում”  ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկեր-Ֆինանսավորման նպատակն է կաթիլային ոռոգման համակարգերի ներդրումը բազմամյա տնկարկներով (պտղատու և խաղողի այգիներ, հատապտուղներ) բանջարանոցային և բոստանային մշակաբույսերով զբաղեցված տարածքներումª բացառությամբ ջերմատների և ջերմոցային տնտեսությունների:

 

 

Կաթիլային ոռոգման համակարգեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

1,000,000-150,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

12%, որի մինչև 10% սուբսիդավորվում է պետության կողմից

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

1-3 տարի

Գրավ/ապահովվածություն

ավանդային և բանկային հաշիվներում առկա դրամական միջոցներ, անշարժ և շարժական գույք, հիմնական միջոցներ, երաշխիքներ և երաշխավորություններ, արժեթղթերի գրավ, բաժնետոմսի գրավ, բաժնեմասի գրավ, փայի գրավ, դրամական հոսքեր (դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունք), շրջանառոու միջոցներ, իրավունքի գրավ, խառը գրավ և Բանկի կողմից ընդունելի այլ գրավ:

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

տոկոսների և մայր գումարի մարումները` ամենամսյա

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.armbusinessbank.am/uploads/attachments/article/Katilayin-Vorogman-Varkavorum-arm.pdf

Հակակարկտային ցանցերի ներդրում

“ՀՀ գյուղատնտեսության ոլորտում հակակարկտային ցանցերի ներդրման համար տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում” ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկեր-ֆինանսավորման նպատակն է խաղողի և պտղատու այգիներում հակակարկտային ցանցերի ներդրումը, ներառյալª ցանցը, կոնստրուկտիվ մասերը (սյուները), ցինկապատ լարերը, կապիչները, մոնտաժման աշխատանքները և շահագործման վերաբերյալ խորհրդատվությունը և երաշխիքային սպասարկումը:

 

 

Հակակարկտային ցանցերի ներդրում

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

1,000,000-100,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

12%, որի մինչև 10% սուբսիդավորվում է պետության կողմից

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

1-7 տարի

Գրավ/ապահովվածություն

ավանդային և բանկային հաշիվներում առկա դրամական միջոցներ, անշարժ և շարժական գույք, հիմնական միջոցներ, երաշխիքներ և երաշխավորություններ, արժեթղթերի գրավ, բաժնետոմսի գրավ, բաժնեմասի գրավ, փայի գրավ, դրամական հոսքեր (դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունք), շրջանառոու միջոցներ, իրավունքի գրավ, խառը գրավ և Բանկի կողմից ընդունելի այլ գրավ:

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

տոկոսների և մայր գումարի մարումները` ամենամսյա, մայր գումարի հավասարաչափ վճարման եղանակով

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.armbusinessbank.am/uploads/attachments/article/akakarktayin-Canceri-Nerdrum-arm.pdf

“Այգեգործության ֆինանսավորման ծրագիր”

ԳՏՏԶ ԾԻԳ ՊՀ Գյուղական ֆինանսավորման Կառույցի կողմից իրականացվող “Այգեգործության ֆինանսավորման ծրագրի” շրջանակներում տրամադրվող վարկեր-ֆինանսավորման նպատակն է՝ խաղողի, խնձորի, ծիրանի, դեղձի, սալորի և շլորի, ընկույզի և տանձի առկա այգիների տեխնոլոգիական արդիականացում և նոր այգիների հիմնում, հիմնված այգիների ձեռքբերում:

 

 

“Այգեգործության ֆինանսավորման ծրագիր”

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

1,000,000-80,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

5%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

-48-96 ամիս

-72-120 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

ավանդային և բանկային հաշիվներում առկա դրամական միջոցներ, անշարժ և շարժական գույք, հիմնական միջոցներ, երաշխիքներ և երաշխավորություններ, արժեթղթերի գրավ, բաժնետոմսի գրավ, բաժնեմասի գրավ, փայի գրավ, դրամական հոսքեր (դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունք), շրջանառոու միջոցներ, իրավունքի գրավ, խառը գրավ և Բանկի կողմից ընդունելի այլ գրավ:

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-տոկոսները` ամենամսյա,

-մայր գումարի մարումները` կախված բիզնեսի առանձնահատկություններից

 

Պաշտոնական աղբյուր`http://www.armbusinessbank.am/uploads/attachments/article/GTTZ-Aygegortsutyan-finansavorum-arm.pdf

“Ջրից դեպի շուկա”

Հազարամյակի Մարտահրավեր Հիմնադրամ-Հայաստան ե ՊՈԱԿ-ի “Ջրից դեպի շուկա” ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկեր- Վարկառուի ֆինանսական հաշվետվությունների վերլուծության արդյունքում ստացվող ֆինանսական ցուցանիշները պետք է բավարարեն Բանկի պահանջներին:

 

 

“Ջրից դեպի շուկա”

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

1,000,000-30,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

սկսած 9%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

25-84 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

ավանդային և բանկային հաշիվներում առկա դրամական միջոցներ, անշարժ և շարժական գույք, հիմնական միջոցներ, երաշխիքներ և երաշխավորություններ, արժեթղթերի գրավ, բաժնետոմսի գրավ, բաժնեմասի գրավ, փայի գրավ, դրամական հոսքեր (դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունք), շրջանառոու միջոցներ, իրավունքի գրավ, խառը գրավ և Բանկի կողմից ընդունելի այլ գրավ:

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-տոկոսները` ամենամսյա,

-մայր գումարի մարումները` ամենամսյա հավասարաչափ կամ անուիտետային եղանակով

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.armbusinessbank.am/uploads/attachments/article/Hazaramyaki-martahraver-Himnadram-arm.pdf

Գյուղատնտեսական հումքի մթերումներ

Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների (գնումների) նպատակով ագրովերամշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների մասնակի սուբսիդավորման ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկեր-ֆինանսավորման նպատակն է պտուղբանջարեղենի և խաղողի գնումները:

 

 

Գյուղատնտեսական հումքի մթերումներ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

1,000,000-150,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

12%, որի 9% սուբսիդավորվում է պետության կողմից

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

1-12 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

ավանդային և բանկային հաշիվներում առկա դրամական միջոցներ, անշարժ և շարժական գույք, հիմնական միջոցներ, երաշխիքներ և երաշխավորություններ, արժեթղթերի գրավ, բաժնետոմսի գրավ, բաժնեմասի գրավ, փայի գրավ, դրամական հոսքեր (դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունք), շրջանառոու միջոցներ, իրավունքի գրավ, խառը գրավ և Բանկի կողմից ընդունելի այլ գրավ:

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-տոկոսները` ամենամսյա,

-մայր գումարի մարումները` կախված բիզնեսի առանձնահատկություններից

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.armbusinessbank.am/uploads/attachments/article/Gyuxatntesakan-humqi-mterum-agroveramshakum-arm.pdf

Ինտենսիվ պտղատու այգիների հիմնում

ՀՀ-ում ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների հիմնման համար վարկային տոկոսադրույքների սուբսիդավորում ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկեր- Վարկը տրամադրվում է  1-10 հա և 05-5 հա ինտենսիվ պտղատու այգի հիմնելու նպատակով: Վարկային միջոցներով չի նախատեսվում հողի ձեռքբերում, ջերմոցային տնտեսությունների հիմնում կամ համալրում` բացառությամբ հատապտուղների մշակության համար նախատեսվածներից:

 

 

Ինտենսիվ պտղատու այգիների հիմնում

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

-1,000,000-270,000,000 ՀՀ դրամ `Ինտենսիվ այգի հիմնելու դեպքում

-1,000,000-500,000,000 ՀՀ դրամ` հատապտղանոցի դեպքում

Անվանական տոկոսադրույք

12%, որի մինչև 7% սուբսիդավորվում է պետության կողմից

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

1-7 տարի

Գրավ/ապահովվածություն

ավանդային և բանկային հաշիվներում առկա դրամական միջոցներ, անշարժ և շարժական գույք, հիմնական միջոցներ, երաշխիքներ և երաշխավորություններ, արժեթղթերի գրավ, բաժնետոմսի գրավ, բաժնեմասի գրավ, փայի գրավ, դրամական հոսքեր (դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունք), շրջանառոու միջոցներ, իրավունքի գրավ, խառը գրավ և Բանկի կողմից ընդունելի այլ գրավ:

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-տոկոսները` ամենամսյա,

-մայր գումարի մարումները` 6 ամիս պարբերականությամբ վճարման եղանակով:

 

Պաշտոնական աղբյուր`http://www.armbusinessbank.am/uploads/attachments/article/Ptxatu-Aygineri-Varkavorum-arm.pdf

 

ABB- Բիզնես ներմուծում

Իտալական UBI Բանկի հետ իրականացվող վարկավորման ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկեր: Վարկառուն պետք է լինի իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր:

 

 

ABB- Բիզնես ներմուծում(Իտալական UBI Բանկի հետ իրականացվող վարկավորման ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկեր)

Վարկի արժույթ

Եվրո

Վարկի գումար

5,000-1.000.000 Եվրո

Անվանական տոկոսադրույք

6-10%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

1-60 ամիս

Վարկի նպատակ

-

Գրավ/ապահովվածություն

ավանդային և բանկային հաշիվներում առկա դրամական միջոցներ, անշարժ և շարժական գույք, հիմնական միջոցներ, երաշխիքներ և երաշխավորություններ, արժեթղթերի գրավ, բաժնետոմսի գրավ, բաժնեմասի գրավ, փայի գրավ, դրամական հոսքեր (դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունք), շրջանառոու միջոցներ, իրավունքի գրավ, խառը գրավ և Բանկի կողմից ընդունելի այլ գրավ:

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

պայմանագրային

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.armbusinessbank.am/uploads/attachments/article/Italakan-UBI-Bank-arm.pdf

ABB- Բիզնես ներմուծում(Չեխիա)

Չեխիայի Հանրապետությունից չեխական արտադրության սարքավորումների ձեռքբերման չվերականգնվող վարկային գծեր: Վարկառուն պետք է լինի ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր:

 

 

 

ABB- Բիզնես ներմուծում(Չեխիայի Հանրապետությունից չեխական արտադրության սարքավորումների ձեռքբերման չվերականգնվող վարկային գծեր)

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Վարկի գումար

50,000-1,000,000 ԱՄՆ դոլար կամ համարժեք Եվրո

Անվանական տոկոսադրույք

7%+6-ամսյա EURIBOR (եթե EURIBOR-ը փոքր է 0-ից, ապա 6-ամսյա EURIBOR մեծությունը ընդունվում է 0)

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

1-78 ամիս

Վարկի նպատակ

-

Գրավ/ապահովվածություն

ավանդային և բանկային հաշիվներում առկա դրամական միջոցներ, անշարժ և շարժական գույք, հիմնական միջոցներ, երաշխիքներ և երաշխավորություններ, արժեթղթերի գրավ, բաժնետոմսի գրավ, բաժնեմասի գրավ, փայի գրավ, դրամական հոսքեր (դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունք), շրջանառոու միջոցներ, իրավունքի գրավ, խառը գրավ և Բանկի կողմից ընդունելի այլ գրավ:

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-տոկոսները` ամենամսյա,

-մայր գումարի մարումները` կախված բիզնեսի առանձնահատկություններից

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.armbusinessbank.am/uploads/attachments/article/Chexakan-Artadrutyun-Sarqavorumneri-Dzerqberum-arm.pdf

ABB- Բիզնես ներմուծում(Բելառուսիա)

“Բելառուսիայի Հանրապետության Զարգացման Բանկ” ԲԲԸ հետ իրականցվող վարկավորման ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկեր: Վարկառուն պետք է լինի իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր:

 

 

ABB- Բիզնես ներմուծում ("Բելառուսիայի Հանրապետության Զարգացման Բանկ" ԲԲԸ հետ իրականցվող վարկավորման ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկեր)

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

1,000,000-2,000,000 ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

4%`մինչև ակրեդիտիվով վճարման կատարումը

Փաստացի տոկոսադրույք

ակրեդիտիվով վճարման կատարումից հետո`

-5-7%`մինչև 1 տարի

-5-8%`1- 3 տարի

-5-8.5%`3-5 տարի

Ժամկետ

1-60 ամիս

Վարկի նպատակ

-

Գրավ/ապահովվածություն

ավանդային և բանկային հաշիվներում առկա դրամական միջոցներ, անշարժ և շարժական գույք, հիմնական միջոցներ, երաշխիքներ և երաշխավորություններ, արժեթղթերի գրավ, բաժնետոմսի գրավ, բաժնեմասի գրավ, փայի գրավ, դրամական հոսքեր (դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունք), շրջանառոու միջոցներ, իրավունքի գրավ, խառը գրավ և Բանկի կողմից ընդունելի այլ գրավ:

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-վարկի տրամադրման 1-7-րդ ամիսներից սկսած մայր գումարի հավասարափ մարում (դիֆերենցված)

-Տոկոսները` ամենամսյա

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.armbusinessbank.am/uploads/attachments/article/Belarusi-Zargacman-Bank-Varkavorum-arm.pdf

ABB-ՓՄՁ բիզնես

Արցախի Ներդրումային Հիմնադրամի “ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրված առևտրային վարկերի տոկոսադրույքների մասնակի սուբսիդավորման” ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկեր: Վարկառուն պետք է լինի իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր,իսկ երաշխավորը` ՀՀ-ում կամ ԼՂՀ-ում գրանցված ռեզիդենտ իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր, ֆիզիկական անձ:

 

 

ABB-ՓՄՁ բիզնես (Արցախի Ներդրումային Հիմնադրամի "ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրված առևտրային վարկերի տոկոսադրույքների մասնակի սուբսիդավորման" ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկեր)

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

1,000,000-500,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

առավելագույնը`18%, որի մինչև 10%-ը սուբսիդավորվում է Արցախի Ներդրումային Հիմնադրամի կողմից

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

1-60 ամիս

Վարկի նպատակ

-

Գրավ/ապահովվածություն

ավանդային և բանկային հաշիվներում առկա դրամական միջոցներ, անշարժ և շարժական գույք, հիմնական միջոցներ, երաշխիքներ և երաշխավորություններ, արժեթղթերի գրավ, բաժնետոմսի գրավ, բաժնեմասի գրավ, փայի գրավ, դրամական հոսքեր (դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունք), շրջանառոու միջոցներ, իրավունքի գրավ, խառը գրավ և Բանկի կողմից ընդունելի այլ գրավ:

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-տոկոսները` ամենամսյա,

-մայր գումարի մարումները` կախված բիզնեսի առանձնահատկություններից

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.armbusinessbank.am/uploads/attachments/article/PMDZ-Subyektnerin-Varkayin-Erashxavorutyun-arm.pdf

ABB-ՓՄՁ բիզնես(Գերմանահայկական)

Գերմանահայկական Հիմնադրամի “Տնտեսության կայունացման վարկավորման” ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող ՓՄՁ վարկեր: Վարկառուն կարող է լինել ռեզիդենտ իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր,իսկ երաշխավորը` ՀՀ-ում կամ ԼՂՀ-ում գրանցված ռեզիդենտ իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր, ֆիզիկական անձ:

 

 

ABB-ՓՄՁ բիզնես(Գերմանահայկական Հիմնադրամի "Տնտեսության կայունացման վարկավորման" ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող ՓՄՁ վարկեր)

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

-1,000,000-6,000,000 ՀՀ դրամ

-6,000,001-33,000,000 ՀՀ դրամ

-33,000,001-50,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

15%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

1-60 ամիս

Վարկի նպատակ

-

Գրավ/ապահովվածություն

ավանդային և բանկային հաշիվներում առկա դրամական միջոցներ, անշարժ և շարժական գույք, հիմնական միջոցներ, երաշխիքներ և երաշխավորություններ, արժեթղթերի գրավ, բաժնետոմսի գրավ, բաժնեմասի գրավ, փայի գրավ, դրամական հոսքեր (դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունք), շրջանառոու միջոցներ, իրավունքի գրավ, խառը գրավ և Բանկի կողմից ընդունելի այլ գրավ:

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-տոկոսները` ամենամսյա,

-մայր գումարի մարումները` կախված բիզնեսի առանձնահատկություններից

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.armbusinessbank.am/uploads/attachments/article/Tntesutyan-Kayunacman-Varkavorum-arm.pdf

ABB-ՓՄՁ բիզնես(Համաշխարհային Բանկ)

Գերմանահայկական Հիմնադրամի “ՓՄՁ ֆինանսական միջոցների հասանելիություն” վարկային ծրագրի (Համաշխարհային Բանկ) շրջանակներում տրամադրվող վարկեր, վարկային գծեր: Վարկառուն պետք է լինի ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր:Պետք է ունենա առնվազն 6 ամսվա գործունեության փորձ:

 

 

ABB-ՓՄՁ բիզնես (Գերմանահայկական Հիմնադրամի "ՓՄՁ ֆինանսական միջոցների հասանելիություն" վարկային ծրագրի (Համաշխարհային Բանկ) շրջանակներում տրամադրվող վարկեր, վարկային գծեր)

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

2,000,000-160,000,000  ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

-սկսած 10.5%` 12-23 ամիս

-սկսած 11.5%` 24-60 ամիս

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

12-60 ամիս

Վարկի նպատակ

վարկը/վարկային գիծը տրամադրվում է ներդրումային նախագծերի իրականացման, ինչպես նաև վերջինիս համար անհրաժեշտ շրջանառու միջոցների ձեռքբերման նպատակով:

Գրավ/ապահովվածություն

ավանդային և բանկային հաշիվներում առկա դրամական միջոցներ, անշարժ և շարժական գույք, հիմնական միջոցներ, երաշխիքներ և երաշխավորություններ, արժեթղթերի գրավ, բաժնետոմսի գրավ, բաժնեմասի գրավ, փայի գրավ, դրամական հոսքեր (դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունք), շրջանառոու միջոցներ, իրավունքի գրավ, խառը գրավ և Բանկի կողմից ընդունելի այլ գրավ:

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-տոկոսները` ամենամսյա,

-մայր գումարի մարումները` կախված բիզնեսի առանձնահատկություններից

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.armbusinessbank.am/uploads/attachments/article/PMDZ-Finansakan-Mijocneri-Hasaneliutyun-arm.pdf

ABB-ՓՄՁ բիզնես(Ամերիկյան Համալսարան)

Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի “Թրփանջյան գյուղական համայնքների զարգացման” ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկեր: Վարկառուն պետք է լինի իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր,իսկ երաշխավորը`21-35 տարեկան `ՀՀ կամ ԼՂՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ:

 

 

ABB-ՓՄՁ բիզնես(Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարանի "Թրփանջյան գյուղական համայնքների զարգացման" ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկեր)

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

500,000-10,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

6%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

1-60 ամիս

Վարկի նպատակ

-

Գրավ/ապահովվածություն

Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան Կորպորացիայի երաշխավորություն, Կայուն եկամուտ ունեցող և վարկառուի ընտանիքի անդամ չհանդիսացող 2 անձանց երաշխավորություն

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-տոկոսները` ամենամսյա,

-մայր գումարի մարումները` կախված բիզնեսի առանձնահատկություններից

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.armbusinessbank.am/uploads/attachments/article/Trpanjyan-Gyuxakan-Hamaynqner-Zargacum-arm.pdf

ABB-ՓՄՁ բիզնես(Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ Հիմնադրամի "ՓՄՁ սուբյեկտներին վարկային երաշխավորությունների տրամադրման" ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկեր)

Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ Հիմնադրամի “ՓՄՁ սուբյեկտներին վարկային երաշխավորությունների տրամադրման” ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկեր: Վարկառուն պետք է լինեն Ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք, անհատ ձեռնարկատերեր:

 

 

 

ABB-ՓՄՁ բիզնես(Հայաստանի ՓՄՁ ԶԱԿ Հիմնադրամի "ՓՄՁ սուբյեկտներին վարկային երաշխավորությունների տրամադրման" ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկեր)

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

1,000,000-25,000,000ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

15%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

1-60 ամիս

Վարկի նպատակ

-

Գրավ/ապահովվածություն

ավանդային և բանկային հաշիվներում առկա դրամական միջոցներ, անշարժ և շարժական գույք, հիմնական միջոցներ, երաշխիքներ և երաշխավորություններ, արժեթղթերի գրավ, բաժնետոմսի գրավ, բաժնեմասի գրավ, փայի գրավ, դրամական հոսքեր (դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունք), շրջանառոու միջոցներ, իրավունքի գրավ, խառը գրավ և Բանկի կողմից ընդունելի այլ գրավ:

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-տոկոսները` ամենամսյա,

-մայր գումարի մարումները` կախված բիզնեսի առանձնահատկություններից

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.armbusinessbank.am/uploads/attachments/article/PMDZ-Subyekt-Varkayin-Erashxiq-Tramadrum-arm.pdf

ABB-Էներգո

Գերմանահայկական Հիմնադրամի “Վերականգնվող էներգիայի զարգացում” ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկ է: Վարկառու պետք է լինի ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ, անհատ ձեռնարկատեր:

 

 

ABB-Էներգո (վարկ/վարկային գիծ)

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ,ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

1,000,000-2,000,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Անվանական տոկոսադրույք

-առավելագույնը 9.5-10.5%` ՀՀ դրամ

-առավելագույնը 5.5%` ԱՄՆ դոլար

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

-1-10 տարի

-1-12տարի

Վարկի նպատակ

գործող կամ կառուցվող վերականգնվող էներգիայի էլեկտրակայանների` հողմային էլեկտրակայանների (առավելագույնը` 20 ՄՎտ հզորություն), փոքր հիդրոէլեկտրակայանների (առավելագույնը` 15 ՄՎտ հզորություն), արևային և բիոզանգվածի էլեկտրակայանների, արևային ջերմատաքացուցիչների1 նախագծերի ֆինանսավորում

Գրավ/ապահովվածություն

ավանդային և բանկային հաշիվներում առկա դրամական միջոցներ, անշարժ և շարժական գույք, հիմնական միջոցներ, երաշխիքներ և երաշխավորություններ, արժեթղթերի գրավ, բաժնետոմսի գրավ, բաժնեմասի գրավ, փայի գրավ, դրամական հոսքեր (դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունք), շրջանառոու միջոցներ, իրավունքի գրավ, խառը գրավ և Բանկի կողմից ընդունելի այլ գրավ:

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-տոկոսները` ամենամսյա,

-մայր գումարի մարումները` կախված բիզնեսի առանձնահատկություններից

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.armbusinessbank.am/uploads/attachments/article/ABB-Verakangnvox-Energiayi-Zargacum-arm.pdf

ABB-Էներգո+ 

“ԳՀՀ-Էներգաարդյունավետություն ՓՄՁ-ների համար” ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող վարկ է: Ծրագրի շրջանակներում հնարավոր է ինչպես հին սարքավորումների փոխարինում նոր էներգախնայող սարքավորումներով, այնպես էլ լրացուցիչ սարքավորումների ձեռքբերում:

 

 

ABB-Էներգո+ (վարկ/վարկային գիծ)

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

1,000,000-500,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

11%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

12-60տարի

Վարկի նպատակ

-սահմանված էներգաարդյունավետության չափանիշներին բավարարող հիմնական միջոցների համալրում.

-սահմանված էներգաարդյունավետության չափանիշներին բավարարող շրջանառու միջոցների համալրում.

-սահմանված էներգաարդյունավետության չափանիշներին չբավարարող շրջանառու միջոցների համալրում, եթե վարկի առնվազն 70%-ը ուղղվել է սահմանված էներգաարդյունավետության չափանիշներին բավարարող հիմնական միջոցների համալրմանը:

Գրավ/ապահովվածություն

ավանդային և բանկային հաշիվներում առկա դրամական միջոցներ, անշարժ և շարժական գույք, հիմնական միջոցներ, երաշխիքներ և երաշխավորություններ, արժեթղթերի գրավ, բաժնետոմսի գրավ, բաժնեմասի գրավ, փայի գրավ, դրամական հոսքեր (դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունք), շրջանառոու միջոցներ, իրավունքի գրավ, խառը գրավ և Բանկի կողմից ընդունելի այլ գրավ:

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-տոկոսները` ամենամսյա,

-մայր գումարի մարումները` կախված բիզնեսի առանձնահատկություններից

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.armbusinessbank.am/uploads/attachments/article/ABB-Energaardyunavetutyun-PMDZ-arm.pdf

ABB-Խոշոր բիզնես

Գերմանահայկական Հիմնադրամի “Տնտեսության կայունացման վարկավորման” ծրագրի շրջանակներում տրամադրվող խոշոր բիզնեսի վարկ է (արտահանում խթանող, մթերող-վերամշակող, օդային փոխադրումներ, ենթակառուցվածքներ ապահովող տուրիզմ):

 

 

ABB-Խոշոր բիզնես

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

50,000,001-500,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

15%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

1-60 ամիս

Վարկի նպատակ

-

Գրավ/ապահովվածություն

ավանդային և բանկային հաշիվներում առկա դրամական միջոցներ, անշարժ և շարժական գույք, հիմնական միջոցներ, երաշխիքներ և երաշխավորություններ, արժեթղթերի գրավ, բաժնետոմսի գրավ, բաժնեմասի գրավ, փայի գրավ, դրամական հոսքեր (դրամական միջոցների նկատմամբ պահանջի իրավունք), շրջանառոու միջոցներ, իրավունքի գրավ, խառը գրավ և Բանկի կողմից ընդունելի այլ գրավ:

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-տոկոսները` ամենամսյա,

-մայր գումարի մարումները` կախված բիզնեսի առանձնահատկություններից

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.armbusinessbank.am/uploads/attachments/article/ABB-Xoshor-Business-arm.pdf

Հիփոթեքային վարկեր “Ազգային հիփոթեքային ընկերություն”

Վարկը տրամադրվում է 18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց:

 

 

Հիփոթեքային վարկերԱզգային հիփոթեքային ընկերություն

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

-առավելագույնը 25 000 000 ՀՀ դրամ` անշարժ գույքի կառուցապատում

-առավելագույնը 15 000 000 ՀՀ դրամ` անշարժ գույքի վերանորոգում

-առավելագույնը 25,000,000 ՀՀ դրամ` գոյություն ունեցող անշարժ գույքի ձեռք բերում

-առավելագույնը 25 000 000 ՀՀ դրամ`կառուցվող /անավարտ/ անշարժ գույքի ձեռք բերում

Անվանական տոկոսադրույք

-10.9%`անշարժ գույքի կառուցապատում

-11.9%`անշարժ գույքի վերանորոգում

-10.9%`անշարժ գույքի ձեռք բերում

Փաստացի տոկոսադրույք

11.6-19.5%

Ժամկետ

-120-240 ամիս`անշարժ գույքի կառուցում

-60-120 ամիս`անշարժ գույքի վերանորոգում

-120-240 ամիս`անշարժ գույքի ձեռք բերում

Տրամադրման եղանակ

միանվագ, փուլային, անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամենամսյա հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

Կանխավճար

-նվազագույնը ձեռքբերվող անշարժ գույքի արժեքի 30%

-նվազագույնը ձեռք բերվող անշարժ գույքի արժեքի 10%

Գրավ/ապահովվածություն

անշարժ գույք

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

ձեռքբերվող անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում` 70%

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.armbusinessbank.am/uploads/attachments/article/Hipoteq-Azgayin-Hipoteq-arm.pdf

Հիփոթեքային վարկեր “ԼՂՀ քաղաքացիների որոշ խմբերին պետական ֆինանսական աջակցության”

Վարկը տրամադրվում է 18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց:Վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելու պահին Գործող վարկային պարտավորությունները չպետք է լինեն ժամկետանց:

 

 

Հիփոթեքային վարկերԼՂՀ քաղաքացիների որոշ խմբերին պետական ֆինանսական աջակցության

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

-25 000 000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար` 1-ին գոտի

-15 000 000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք ԱՄՆ դոլար` 2-րդ գոտի

Անվանական տոկոսադրույք

-12%`անշարժ գույքի ձեռք բերում կամ կառուցում, սուբսիդավորում` 6%

-15%`անշարժ գույքի վերանորոգում, սուբսիդավորում` 6%

Փաստացի տոկոսադրույք

6,3-19%

Ժամկետ

-1-180 ամիս`անշարժ գույքի ձեռք բերում կամ կառուցապատում

-1-60 ամիս`անշարժ գույքի վերանորոգում

Տրամադրման եղանակ

միանվագ, անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամենամսյա հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

Կանխավճար

նվազագույնը անշարժ գույքի ձեռքբերման արժեքի`

-20% -1-ին գոտի

-30% - 2-րդ գոտի

Գրավ/ապահովվածություն

-

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

-80% - 1-ին գոտի `անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում

-70% - 2-րդ գոտի` անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.armbusinessbank.am/uploads/attachments/article/Hipoteq-LXH-arm.pdf

Բնակարան երիտասարդներին

 Վարկը տրամադրվում է 18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց: Վարկի տրամադրման որոշումը կայացնելու պահին Գործող վարկային պարտավորությունները չպետք է լինեն ժամկետանց: Վերջին 12 ամիսների վարկառուի և ամուսնու բոլոր (մարված և գործող) վարկերի ժամկետանց օրերի գումարային քանակը չպետք է գերազանցի 30 օրացուցային օրը:

 

 

Բնակարան երիտասարդներին

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

-առավելագույնը 17,500,000  ՀՀ դրամ` երկրորդային շուկայից անշարժ գույք ձեռքբերելու դեպքում 

-առավելագույնը 24,000,000 ՀՀ դրամ` առաջնային շուկայից անշարժ գույք ձեռքբերելու դեպքում 

Անվանական տոկոսադրույք

7.4%, Սուբսիդավորում ՀՀ կառավարության կողմից`

-2%` Երևանի վարչական շրջանում անշարժ գույքի ձեռք բերման դեպքում

-4%`ՀՀ մարզերում անշարժ գույք ձեռք բերելու դեպքում

Փաստացի տոկոսադրույք

3,6-10,1%

Ժամկետ

120-240 ամիս

Տրամադրման եղանակ

միանվագ, անկանխիկ

Մարման եղանակ

անուիտետային եղանակով կամ վարկի գումարի ամենամսյա հավասարաչափ մարում և հաշվեգրված տոկոսների ամենամսյա մարում

Կանխավճար

-նվազագույնը ձեռքբերվող անշարժ գույքի արժեքի 30%-ի չափով` երկրորդային շուկայից ձեռքբերվող անշարժ գույքի դեպքում

-նվազագույնը ձեռքբերվող անշարժ գույքի արժեքի 20%-ի չափով` առաջնային շուկայից ձեռքբերվող անշարժ գույքի դեպքում

Գրավ/ապահովվածություն

անշարժ գույք

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

-70%` երկրորդային շուկայից ձեռքբերվող անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում

-80%` առաջնային շուկայից ձեռքբերվող անշարժ գույքի գրավադրման դեպքում

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.armbusinessbank.am/uploads/attachments/article/Hipoteq-Matcheli-Bnakaran-Eritasard-arm.pdf

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով