«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն ՎՎԿ»

Վարկառուն չպետք է ունենա ժամկետանց պարտավորություններ վարկի տրամադրման պահին Ժամկետանց օրերի քանակը բոլոր վարկերի գծով վերջին 12 ամիսների ընթացքում չպետք է գերազանցի 30 օրացուցային օրը: Վարկի նպատակն է բնակելի տարածքների ձեռքբերումը, կառուցապատումը և վերանորոգումը:

 

 

«Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն ՎՎԿ»

Վարկի արժույթ

ՀՀ  դրամ

Վարկի գումար

1,000,000-25,000,000 ՀՀ  դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

9,75-12.5%

Փաստացի տոկոսադրույք

10.52-16.98%

Ժամկետ

-120-240 ամիս` ձեռքբերում, կառուցապատում

-60-120 ամիս` վերանորոգում

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ,կանխիկ

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում (դիֆերենցված)

Կանխավճար

10-30%

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռք բերվող անշարժ գույքը, անձնական երաշխավորություն

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

70%

 

Պաշտոնական աղբյուր`http://www.armswissbank.am/am/individuals/fiz-loans/hipotek-loan/

«Երիտասարդ ընտանիքին՝ մատչելի բնակարան»

Վարկառուն չպետք է ունենա ժամկետանց պարտավորություններ վարկի տրամադրման պահին Ժամկետանց օրերի քանակը բոլոր վարկերի գծով վերջին 12 ամիսների ընթացքում չպետք է գերազանցի 30 օրացուցային օրը: Վարկի նպատակը բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերումն է:

 

 

 

«Երիտասարդ ընտանիքին՝ մատչելի բնակարան»

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

-1,000,000 - 17,500,000 ՀՀ դրամ` երկրորդային շուկա

-1,000,000 – 24,000,000 ՀՀ դրամ` առաջնային շուկա

Անվանական տոկոսադրույք

7-7.5%

Փաստացի տոկոսադրույք

3.34-11.94%

Ժամկետ

120-144 ամիս

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ,անկանխիկ

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում (դիֆերենցված)

Կանխավճար

10-20%

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռք բերվող անշարժ գույքը, անձնական երաշխավորություն

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

-80%`կառուցապատողից գնելու դեպքում

-70%` երկրորդային շուկայից (ոչ կառուցապատողից)

 

Պաշտոնական աղբյուր`http://www.armswissbank.am/am/individuals/fiz-loans/hipotek-loan/

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով