Բնակարան երիտասարդներին

Վարկը տրամադրվում է երիտասարդ ընտանիքներին, գոյություն ունեցող բնակելի անշարժ գույք ձեռքբերելու և մշտական բնակվելու նպատակով: Վարկառու են հանդիսանում ՀՀ քաղաքացիները կամ ՀՀ քաղաքացիություն չունեցող այն անձինք, ում ամուսինը հանդիսանում է ՀՀ քաղաքացի:

 

 

Բնակարան երիտասարդներին

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ

Վարկի գումար

-մինչև 30,000,000 ՀՀ դրամ` առաջնային շուկա

-մինչև 25, 000,000 ՀՀ դրամ` երկրորդային շուկա

Անվանական տոկոսադրույք

-6.8%`առաջնային շուկա, չի սուբսիդավորվում

-6,8 %`երկրորդային շուկա, որից Երևանում սուբսիդավորվում է 2%-ը, իսկ ՀՀ մարզերում՝ 4%-ը

Փաստացի տոկոսադրույք

7,21 % (սուբսիդավորման պարագայում 3- 6,2%)

Ժամկետ

120 - 180 ամիս

Տրամադրման եղանակ

միանվագ

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-զսպանակաձև

Կանխավճար

-գույքի ձեռքբերման գնի և վարկի գումարի տարբերության չափով

-կառուցապատողի կողմից տրամադրված նախավճարի անդորրագիր և/կամ նախավճարների պայմանանագրեր/համաձայնագրեր

Գրավ/ապահովվածություն

գրավադրվող գույքի և ձեր ու համավարկառուների (առկայության դեպքում) դժբախտ պատահարներից ապահովագրություն

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

80%

 

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.evocabank.am/services/individuals/individuals-loans/mortgage-loans-affordable-house-young-families.html

Էներգաարդյունավետ հիփոթեք. Վարկեր՝ ԱՀԸ ծրագրով

Վարկերը տրամադրվում են Էներգաարդյունավետ բնակելի անշարժ գույք գնելու (առաջնային և երկրորդային շուկայից), կառուցելու կամ վերանորոգելու նպատակով:

 

 

 

Էներգաարդյունավետ հիփոթեք. Վարկեր՝ ԱՀԸ ծրագրով

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ

Վարկի գումար

-2,000,000- 25,000,000 դրամ `անշարժ գույք գնելու կամ կառուցապատելու դեպքում

-1,000,000- 10,000,000 դրամ `վերանորոգելու դեպքում

Անվանական տոկոսադրույք

-9,8%`անշարժ գույք գնելու կամ կառուցապատելու դեպքում

-10,8%`վերանորոգելու դեպքում

Փաստացի տոկոսադրույք

-10,52 %` անշարժ գույք գնելու կամ կառուցապատելու դեպքում

-12,15 %`վերանորոգելու դեպքում

Ժամկետ

-120 - 240 ամիս` անշարժ գույք գնելու կամ կառուցապատելու դեպքում

-60 - 84 ամիս` վերանորոգելու դեպքում

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ կամ անկանխիկ

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-զսպանակաձև

Կանխավճար

-գույքի ձեռքբերման գնի և վարկի գումարի տարբերության չափով

-կառուցապատողի կողմից տրամադրված նախավճարի անդորրագիր և/կամ նախավճարների պայմանանագրեր/համաձայնագրեր

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռք բերվող, վերանորոգվող անշարժ գույք, այլ բնակելի անշարժ գույք, հողամաս, որտեղ կառուցվում է անշարժ գույքը, կառուցվող անշարժ գույք

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

-մինչև 70%

-մինչև 90%`լրացուցիչ բնակելի անշարժ գույքի գրավի դեպքում

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.evocabank.am/services/individuals/individuals-loans/mortgage-loans-nmc1.html

Հիփոթեք.Վարկեր՝ ԱՀԸ ծրագրով

Վարկերը տրամադրում ենք բնակելի անշարժ գույք գնելու (առաջնային և երկրորդային շուկայից), կառուցելու կամ վերանորոգելու նպատակով:

 

 

Հիփոթեք.Վարկեր՝ ԱՀԸ ծրագրով

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ

Վարկի գումար

-2,000,000- 25,000,000 դրամ `անշարժ գույք գնելու կամ կառուցապատելու դեպքում

-1,000,000- 10,000,000 դրամ `վերանորոգելու դեպքում

Անվանական տոկոսադրույք

-10,8%`անշարժ գույք գնելու կամ կառուցապատելու դեպքում

-11,8%`վերանորոգելու դեպքում

Փաստացի տոկոսադրույք

11,57 -14,28 %

Ժամկետ

-10 - 15 տարի` անշարժ գույք գնելու կամ կառուցապատելու դեպքում

-5 - 7 տարի `վերանորոգելու դեպքում՝

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ կամ անկանխիկ

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-զսպանակաձև

Կանխավճար

-գույքի ձեռքբերման գնի և վարկի գումարի տարբերության չափով

-կառուցապատողի կողմից տրամադրված նախավճարի անդորրագիր և/կամ նախավճարների պայմանանագրեր/համաձայնագրեր

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռք բերվող, վերանորոգվող անշարժ գույք, այլ բնակելի անշարժ գույք, հողամաս, որտեղ կառուցվում է անշարժ գույքը, կառուցվող անշարժ գույք

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

-մինչև 70%

-մինչև 90%`լրացուցիչ բնակելի անշարժ գույքի գրավի դեպքում

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.evocabank.am/services/individuals/individuals-loans/mortgage-loans-nmc.html

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով