Հիփոթեքային վարկեր «Թաուեր Փրոփերթիս»

Նախատեսված է «Թաուեր Փրոփերթիս» ՍՊԸ-ից անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով:

 

 

«Թաուեր Փրոփերթիս»

Ազգային հիփոթեքային ընկերություն

Բանկի սեփական միջոցների հաշվին

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

մինչև 25 000 000 ՀՀ դրամ

-մինչև 125 000 000 ՀՀ դրամ

-մինչև 250 000 ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

10.9%

ՀՀ դրամ`

-հաստատուն 12 ամիսների համար՝10%

-լողացող 13-120 ամիս ՝ մինչև ԱԲՀՏ2+0%

ԱՄՆ դոլար`

-հաստատուն 24 ամիսների համար ՝ սկսած 9.5%

-լողացող 25-240 ամիս ՝ ԱԲՀՏ² + սկսած 4.6%

Փաստացի տոկոսադրույք

12.17- 12.29%

-10.95-14.36%`ՀՀ դրամ

-սկսած 10.35%`ԱՄՆ դոլար

Ժամկետ

120-180 ամիս

 

-120ամիս` ՀՀ դրամ

-240ամիս` ԱՄՆ դոլար

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում(անուիտետ)

ամսական հավասարաչափ մարում(անուիտետ)

Կանխավճար

սկսած 10%

սկսած 0%

Գրավ/ապահովվածություն

-ձեռք բերվող անշարժ գույք

-այլ բնակելի անշարժ գույք

-ձեռք բերվող անշարժ գույք

-այլ անշարժ գույք (բնակելի/հասարակական)

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

70%

80%

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.idbank.am/retail/tower-properties/#768

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով