Կանայք Բիզնեսում

Յունիբանկը և FMO-ն իրականացնում են «Կանայք բիզնեսում» նոր  վարկավորման ծրագիր, որի շրջանակներում կին ձեռներեցներին տրամադրվում են բիզնես վարկեր:

 

 

Կանայք Բիզնեսում

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

առավելագույնը` 500,000 ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

10.5%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

մինչև 60 ամիս

Վարկի նպատակ

բիզնես նպատակներ

Գրավ/ապահովվածություն

-անշարժ կամ շարժական գույք (ավտոտրանսպորտ),

-ապրանքանյութական պաշարներ (ԱՆՊ), շրջանառու միջոցներ և այլն

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում (դիֆերենցված)

-տոկոսագումարի մարում՝ ամենամսյա

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.unibank.am/hy/service/business/woib.php

Արևային Էներգիա (KfW)

Նախատեսված է արևային ջերմատաքացուցիչների և արևային էլեկտրակայանների նախագծերի ֆինանսավորման համար, մասնավորապես ֆոտովոլտայիկ և բիոզանգվածի էներգակայանների նախագծերի ֆինանսավորման համար:

 

 

Արևային Էներգիա (KfW)

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

-մինչև 80,000,000 ՀՀ դրամ`վարկային միջոցների ծավալը ֆինանսավորվում է ամբողջությամբ

-սկսած 80,000,000 ՀՀ դրամ` վարկային միջոցների ծավալը չի կարող գերազանցել այդ նախագծի ընդհանուր արժեքի 80%

Անվանական տոկոսադրույք

մինչև 10 %

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

մինչև 120 ամիս

Վարկի նպատակ

արևային ջերմատաքացուցիչների և արևային էլեկտրակայանների նախագծերի ֆինանսավորման համար

Գրավ/ապահովվածություն

անշարժ կամ շարժական գույք (ավտոտրանսպորտ, արևային կայանի սարքավորումներ)

Տրամադրման եղանակ

փոխանցվում է հաճախորդի բանկային հաշվին

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում(անուիտետ) 

-ճկուն

-տոկոսագումարի ամենամսյա մարում

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.unibank.am/hy/service/business/solar.php

Կարճաժամկետ 1+2 ( IFC/BSTDB)

Նախատեսված է բիզնես նպատակների համար: Ցանկացած նախագծեր, գործառնություններ կամ գործունեության տեսակներ, որոնք ներառված չեն բացառությունների ցանկում  և գործունեությունն իրականացնում են ՀՀ-ում գործող ներքին իրավական ակտերին համապատասխան, այդ թվում սոցիալական և բնապահպանական կարգավորող նորմերը:

 

 

Կարճաժամկետ 1+2 ( IFC/BSTDB)

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

մինչև 500 000 ԱՄՆ դոլար 

Անվանական տոկոսադրույք

14-16%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

12 ամիս` 2 անգամ երկարաձգման հնարավորությամբ, յուրաքանչյուրը մեկ տարի ժամկետով

Վարկի նպատակ

բիզնես նպատակներ

Գրավ/ապահովվածություն

անշարժ գույք կամ շարժական գույք (ավտոտրանսպորտ)

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

մայր գումարի հավասարաչափ մարում(դիֆերենցված)

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.unibank.am/hy/service/business/kar12.php

Բիզնեսի Զարգացում ( IFC/BSTDB)

Նախատեսված է բիզնես նպատակների համար: ցանկացած նախագծեր, գործառնություններ կամ գործունեության տեսակներ, որոնք ներառված չեն բացառությունների ցանկում  և գործունեությունն իրականացնում են հհ-ում գործող ներքին իրավական ակտերին համապատասխան, այդ թվում սոցիալական և բնապահպանական կարգավորող նորմերը:

 

 

 Բիզնեսի Զարգացում ( IFC/BSTDB)

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

մինչև 300 000 ԱՄՆ դոլար 

Անվանական տոկոսադրույք

13,5%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

մինչև 60 ամիս

Վարկի նպատակ

բիզնես նպատակներ

Գրավ/ապահովվածություն

անշարժ գույք կամ շարժական գույք (ավտոտրանսպորտ)

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում (դիֆերենցված)

-ադապտացված ժամանակացույց

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.unibank.am/hy/service/business/bizdev.php

Երկարաժամկետ (EIB)

Նախատեսված է բիզնես նպատակների` գյուղատնտեսության, գյուղվերամշակման, զբոսաշրջության և սպասարկման ոլորտներում ՀՀ-ում գործունեություն իրականացնող ձեռնարկությունների ֆինանսավորման համար:

 

 

Երկարաժամկետ (EIB)

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

ըստ վարկային կոմիտեի որոշման

Անվանական տոկոսադրույք

մինչև 9.5 %

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

մինչև 90 ամիս

Վարկի նպատակ

գյուղատնտեսության, գյուղվերամշակման, զբոսաշրջության և սպասարկման ոլորտներ

Գրավ/ապահովվածություն

անշարժ կամ շարժական գույք (ավտոտրանսպորտ)

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում(անուիտետ) 

-ճկուն

-տոկոսագումարի ամենամսյա մարում

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.unibank.am/hy/service/business/101530.php

«էներգաարդյունավետ» (KfW)

Նախատեսված է էներգաարդյունավետ միջոցառումների իրականացման և բիզնեսի էներգոծախսերի օպտիմալացման համար` արտադրության, սննդի արտադրություն, արևտրի (մանրածախ և մեծածախ) և պահեստների, շինարարության, գյուղատնտեսության, գյուղատնտեսական ապրանքների վերամշակման և պահպանման, տուրիզմի (հյուրանոցներ և ռեստորաններ), սպասարկման ոլորտ, տրանսպորտ և այլն:

 

 

«էներգաարդյունավետ» (KfW)

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

1,000,000 - 500,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

մինչև 13%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

մինչև 60 ամիս

Վարկի նպատակ

էներգաարդյունավետ միջոցառումներ

Գրավ/ապահովվածություն

անշարժ կամ շարժական գույք (ավտոտրանսպորտ)

Տրամադրման եղանակ

փոխանցվում է հաճախորդի բանկային հաշվին

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում(անուիտետ)

-ճկուն

-տոկոսագումարի ամենամսյա մարում

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.unibank.am/hy/service/business/energ.php

ԱՀԸ-ի ծրագրով անշարժ գույքի վերանորոգում

Բազմաբնակարան շենքի բնակարանի կամ բնակելի տան վերանորոգման կամ կառուցապատման համար տրամադրվող վարկ:

 

 

ԱՀԸ-ի ծրագրով անշարժ գույքի վերանորոգում

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

-5 ,000,000 – 20,000,000 ՀՀ դրամ

-5 ,000,000 – 12,000 ,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

11.5%

Փաստացի տոկոսադրույք

-12.83 - 14.19 %

-13 .26 - 14.19 %

Ժամկետ

60 - 120 ամիս

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում(անուիտետ)

Կանխավճար

-

Գրավ/ապահովվածություն

վերանորոգվող բնակարանը կամ բնակելի տունը

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

առավելագույնը 40%

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.unibank.am/hy/service/ahr.php

ԱՀԸ-ի ծրագրով բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն /ԱՀԸ/ ՈՒՎԿ ՓԲԸ - ի վերաֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում առաջնային կամ երկրորդային շուկայից բնակելի անշարժ գույքի ձեռք բերման համար տրամադրվող վարկ:

 

 

ԱՀԸ-ի ծրագրով բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերում

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

5,000,000 – 25,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

11.5%

Փաստացի տոկոսադրույք

-12.67 - 13. 67%

-12.73 - 13. 67%

Ժամկետ

-120 - 180 ամիս

-120 - 144 ամիս

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում(անուիտետ)

Կանխավճար

-30% կամ 10%+ հավելյալ գրավ /անշարժ գույք/

-40% կամ 10%+ հավելյալ գրավ /անշարժ գույք/

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռք բերվող անշարժ գույքը

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

առավելագույնը 70%

 

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.unibank.am/hy/service/ahc.php

ԱՀԸ-ի ծրագրով անշարժ գույքի կառուցապատում

Ազգային Հիփոթեքային Ընկերություն / ԱՀԸ / ՈՒՎԿ ՓԲԸ - ի վերաֆինանսավորման ծրագրի շրջանակներում անշարժ գույքի կառուցապատման համար տրամադրվող վարկ:

 

 

ԱՀԸ-ի ծրագրով անշարժ գույքի կառուցապատում

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

5,000,000 - 25,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

11.5%

Փաստացի տոկոսադրույք

12.63 - 13.4%

Ժամկետ

120 - 180 ամիս

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ, անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում(անուիտետ)

Կանխավճար

-

Գրավ/ապահովվածություն

հողատարածքը, որի վրա կառուցվում է բնակելի տունը:

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

առավելագույնը 70%

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.unibank.am/hy/service/btar.php

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով