Գործի մարդիկ

Ծրագիրը իրենից ներկայացնում է փաթեթային առաջարկ` հատուկ ուղղվածության աշխատակցիների համար` IT և կապի ոլորտ, կրթության ոլորտ, պետական կառույցներ, բժշկության ոլորտ , ֆինանսական կազմակերպություններ: Վարկը տրամադրվում է առանց աշխատանքի վայրից տեղեկանքի ներկայացման և այլ բանկից/վարկային կազմակերպությունից վարկի գնման հնարավորությամբ:

 

 

Գործի  մարդիկ

Վարկի արժույթ

-

Վարկի գումար

-

Անվանական տոկոսադրույք

13%

Փաստացի տոկոսադրույք

15,5%

Ժամկետ

-

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.vtb.am/retail/akcii/ludidela1/

Ծրագիր «Բնակարան երիտասարդներին»

Վարկը տրամադրվում է գոյություն ունեցող կամ կառուցապատման ընթացքում գտնվող բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման նպատակով՝ "Երիտասարդ ընտանիքների" ծրագրի շրջանակներում ՝առաջնային և երկրորդային շուկաներից:

 

 

Ծրագիր «Բնակարան երիտասարդներին»

Առաջնային շուկա

Երկրորդային շուկա

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

1,000,000-24,000,000 ՀՀ դրամ

1,000,000-17,500,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

7.5%

8.3%, որից

-2 %-ը սուբսիդավորվում է ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից` ք.Երևանում գտնվող անշարժ գույքի համար, 
-4 %-ը սուբսիդավորվում է ՀՀ Ֆինանսների նախարարության կողմից` ՀՀ մարզերում գտնվող անշարժ գույքի համար

Փաստացի տոկոսադրույք

սկսած 6%-ից

սկսած 6%-ից

Ժամկետ

10-30տարի

10-30տարի

Տրամադրման եղանակ

միանվագ, անկանխիկ

միանվագ, անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

Կանխավճար

20%

30%

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռք բերվող անշարժ գույք

ձեռք բերվող անշարժ գույք

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

-

-

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.vtb.am/retail/credits/hipotec/index.php#MolodimSemyam

Ուսանողական վարկ` պետական ծրագիր

վարկը տրամադրվում է  պետական և պետական հավաստագրում ստացած ուսումնական հաստատությունների (ՈՒՀ) բակալավրի կամ մագիստրատուրայի ուսանողների:

 

 

 

Ուսանողական վարկ` պետական ծրագիր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

50,000 -1,800,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

12%  (որից 2%-ը սուբսիդավորվում է ՀՀ Ֆինանսների Նախարարության կողմից, իսկ հաճախորդի գերազանց առաջադիմության դեպքում, որի փաստը նշված է ՈՒՀ-ի տեղեկանքում, սուբսիդավորվում է 3%)

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

3 ամիս - 10 տարի

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ, ՈՒՀ տեղեկանքում նշված բանկային հաշվին փոխանցելով

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ), ընդ որում` ուսումնառության ընթացքում մարվում են միայն տոկոսներ, իսկ ուսումնառության ավարտից հետո`վարկի հիմնական գումարի և տոկոսագումարների հավասարաչափ մարումներ

Ապահովվածություն

ուսանողի ծնողների կամ խնամակալների երաշխավորությունը

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.vtb.am/retail/credits/student/index.php

«Վերականգնվող Էներգետիկայի զարգացում» ծրագրի շրջանակներում փոքր ՀԷԿ-երի կառուցման և վերազինման համար տրամադրվող վարկեր

ՀՀ տարածքում էներգետիկայի ոլորտի զարգացման, կայունությաւն , ինչպես նաև երկրի տնտեսական զարգացումը խթանելով նպատակով տրվող վարկեր փոքր ՀԷԿ-երի ` դրանց կառուցման և վերազինման նպատակով:

 

 

«Վերականգնվող Էներգետիկայի զարգացում» ծրագրի շրջանակներում փոքր ՀԷԿ-երի կառուցման և վերազինման համար տրամադրվող վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

առանց սահմանափակումների

Անվանական տոկոսադրույք

մինչև 10.5%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

մինչև 12 տարի

Վարկի նպատակ

գործող բիզնեսի սեզոնային բիզնեսի պահանջների բավարարման նպատակով շրջանառու միջոցների համալրում

Գրավ/ապահովվածություն

անշարժ գույք,շարժական գույք,դրամական միջոցներ,հաշվարկային հաշիվների շրջանառություն

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

անհատական մարման ժամանակացույց

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.vtb.am/corp/credit/GES/index.php

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով