Ուսանողական վարկեր

Ուսանողական վարկերը տրամադրվում են «ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող և ՀՀ պետական կամ պետական հավատարմագրություն ունեցող բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրիատի ու մագիստրատուրայի ուսանողներին տրամադրվող ուսումնական վարկերի հատուկ վարկային ծրագրի» ներքո: Ծրագրի հիմնական նպատակն է թեթևացնել վճարովի համակարգում ուսումնառող ուսանողների ուսման վարձի բեռը:

 

 

 

Ուսանողական վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

առավելագույնը 1,800,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

ընկերության կողմից տրամադրված վարկի տոկոսադրույք+ 4%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

առավելագույնը 10տարի

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում  (անուիտետ)

Ապահովվածություն

ուսանողի ծնողի(ների) կամ խնամակալի(ների) երաշխավորություն

 

Պաշտոնական աղբյուր՝http://www.hfy.am/am/HFY_Student_credits.html

Կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերման վարկեր

Վարկերը տրամադրվում են «Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության զինվորական կոչում ունեցող, Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության զինվորական կոչում ունեցող և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կոչում ունեցող անձնակազմին կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերմանն աջակցելու նպատակով մշակված հատուկ վարկային ծրագրի» ներքո:

 

 

 

Կենցաղային տեխնիկայի ձեռքբերման վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

500,000-1,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

ընկերության կողմից տրամադրված վարկի տոկոսադրույք+ 4%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

7 տարի

Գրավ/ապահովվածություն

-

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամասական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր՝ http://www.hfy.am/am/HFY_Military_credit.html

«Երիտասարդ  Ընտանիքին` Մատչելի Բնակարան»

Պետական նպատակային ծրագիրն ուղղված է իրավական, ֆինանսական և կազմակերպչական համապատասխան մեխանիզմների ներդրման միջոցով բնակարանային պայմանների բարելավման կարիք ունեցող երիտասարդ ընտանիքներին պետական աջակցության տրամադրմանը՝ գոյություն ունեցող կամ կառուցապատման ընթացքում գտնվող բնակելի անշարժ գույքի ձեռքբերման և մշտական բնակության նպատակով:

 

 

«Երիտասարդ Ընտանիքին` Մատչելի Բնակարան»

առաջնային շուկա

երկորդային շուկա

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

մինչև 24,000,000 ՀՀ դրամ

մինչև 17,500,000ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

կազմակերպության կողմից տրամադրված վարկի տոկոսադրույք + 3%

կազմակերպության կողմից տրամադրված վարկի տոկոսադրույք + 5%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

-

Ժամկետ

նվազագույնը 10 տարի

նվազագույնը 10 տարի

Տրամադրման եղանակ

Միանվագ կամ փուլային

Միանվագ

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում (դիֆերենցված)

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում (դիֆերենցված)

Կանխավճար

-

-

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռքբերվող բնակելի անշարժ գույք

ձեռքբերվող բնակելի անշարժ գույք

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

-

-

 

Պաշտոնական աղբյուր՝ http://www.hfy.am/am/Affordable_housing_for_young_families.html

«Մատչելի բնակարան՝ երիտասարդ մասնագետներին» (Զեյթուն 2, Ավան 5)

Ծրագրի շրջանակներում Երևան քաղաքի Պարույր Սևակի 8/2 և Ծարավ Աղբյուրի 55/26 հասցեներում կառուցվում են ժամանակակից ճարտարապետական լուծումներով բազմաբնակարան-բազմաֆունկցիոնալ շենքային համալիրներ, որի բնակարանները շուկայականից ցածր գներով տրամադրվում են Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդ մասնագետներին:

 

 

 

«Մատչելի բնակարան՝ երիտասարդ մասնագետներին» (Զեյթուն 2, Ավան 5)

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

առավելագույնը`25,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

կազմակերպության կողմից տրամադրված վարկի տոկոսադրույք + 1.5%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

10-20 տարի

Տրամադրման եղանակ

մասնաբաժիններով

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում (դիֆերենցված)

Կանխավճար

-

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռքբերվող բնակելի անշարժ գույք

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

-

 

Պաշտոնական աղբյուր՝ http://www.hfy.am/am/HFY_Affordable_housing_for_young_specialists_2.html

Մատչելի Բնակարան՝ Երիտասարդ Մասնագետներին (Ավան 6)

Ծրագրի շրջանակներում Երևան քաղաքի Ավան վարչական շրջանի Ծարավ Աղբյուրի 55/3, 55/33 և 55/34  հասցեներում կառուցվում են ժամանակակից ճարտարապետական լուծումներով բազմաբնակարան-բազմաֆունկցիոնալ շենքային համալիրներ, որի բնակարանները շուկայականից ցածր գներով տրամադրվում են Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդ մասնագետներին:

 

 

«Մատչելի Բնակարան՝ Երիտասարդ Մասնագետներին» (Ավան 6)

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

առավելագույնը` 25,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

կազմակերպության կողմից տրամադրված վարկի տոկոսադրույք + 0.95%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

10-20 տարի

Տրամադրման եղանակ

մասնաբաժիններով

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում (դիֆերենցված)

Կանխավճար

 

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռքբերվող բնակելի անշարժ գույք

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

-

 

Պաշտոնական աղբյուր՝ http://www.hfy.am/am/HFY_Affordable_housing_for_young_specialists_3.html

«Մատչելի Բնակարան Երիտասարդ Մասնագետներին» (Զեյթուն 3)

Ծրագրի շրջանակներում ք. Երևան, Ազատության 26/9 հասցեում կառուցվում են ժամանակակից ճարտարապետական լուծումներով բազմաբնակարան-բազմաֆունկցիոնալ շենքային համալիրներ, որի բնակարանները շուկայականից ցածր գներով տրամադրվում են Հայաստանի Հանրապետության երիտասարդ մասնագետներին:

 

 

 

«Մատչելի Բնակարան Երիտասարդ Մասնագետներին» (Զեյթուն 3)

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

առավելագույնը` 25,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

կազմակերպության կողմից տրամադրված վարկի տոկոսադրույք + 0.9%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

10-30 տարի

Տրամադրման եղանակ

մասնաբաժիններով

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում (դիֆերենցված)

Կանխավճար

-

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռքբերվող բնակելի անշարժ գույք

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

-

 

Պաշտոնական աղբյուր՝ http://www.hfy.am/am/Affordable_housing_for_young_specialists_Zeytun_3.html

«Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագիր»

Ծրագրի շրջանակներում Երևան քաղաքի Ադոնցի 6/1 հասցեում կառուցվում է բազմաբնակարան շենքային համալիր, որի բնակարանները շուկայականից ցածր գներով տրամադրվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական ծառայողներին:

 

 

«Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագիր»

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

ոչ ավել քան ձեռք բերվող բնակարանի արժեքի 92.5 %

Անվանական տոկոսադրույք

կազմակերպության կողմից տրամադրված վարկի տոկոսադրույք + 2.5%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

մինչև 20 տարի

Տրամադրման եղանակ

միանվագ կամ մասնաբաժիններով

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում (դիֆերենցված)

Կանխավճար

նվազագույնը 7.5 %

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռքբերվող բնակելի անշարժ գույքը և ավտոկայանատեղը

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

-

 

Պաշտոնական աղբյուր՝ http://www.hfy.am/am/Affordable_housing_program_for_government_employees.html

«Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագիր» (Ադոնցի 6/2)

Ծրագրի շրջանակներում Երևան քաղաքի Ադոնցի 6/2 հասցեում կառուցվում է բազմաբնակարան շենքային համալիր, որի բնակարանները շուկայականից ցածր գներով տրամադրվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական ծառայողներին:

 

 

 

«Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագիր»(Ադոնցի 6/2)

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

ոչ ավել քան ձեռք բերվող բնակարանի արժեքի 92.5 %

Անվանական տոկոսադրույք

կազմակերպության կողմից տրամադրված վարկի տոկոսադրույք + 2.5%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

մինչև 20 տարի

Տրամադրման եղանակ

միանվագ կամ մասնաբաժիններով

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

Կանխավճար

նվազագույնը  7.5 %

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռքբերվող բնակելի անշարժ գույքը և ավտոկայանատեղը

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

-

 

Պաշտոնական աղբյուր՝ http://www.hfy.am/am/Affordable_housing_program_for_government_employees_2.html

«Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագիր» (Ադոնցի 6)

Ծրագրի շրջանակներում Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Ադոնցի փ., շ. 6 հասցեում կառուցվում է բազմաբնակարան շենքային համալիր, որի բնակարանները շուկայականից ցածր գներով տրամադրվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական ծառայողներին:

 

 

«Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագիր»(Ադոնցի 6)

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

ոչ ավել քան ձեռք բերվող բնակարանի արժեքի 92.5 %

Անվանական տոկոսադրույք

կազմակերպության կողմից տրամադրված վարկի տոկոսադրույք + 2.5%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

մինչև 20 տարի

Տրամադրման եղանակ

միանվագ կամ մասնաբաժիններով

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

Կանխավճար

նվազագույնը  7.5 %

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռքբերվող բնակելի անշարժ գույքը և ավտոկայանատեղը

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

-

 

Պաշտոնական աղբյուր՝ http://www.hfy.am/am/Affordable_housing_program_for_government_employees_3.html

«Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագիր» (Ադոնցի 4, 4/3)

Ծրագրի շրջանակներում Երևան քաղաքի Արաբկիր վարչական շրջանի Ադոնցի փ., շ. 4, 4/3 հասցեում կառուցվում է բազմաբնակարան շենքային համալիր, որի բնակարանները շուկայականից ցածր գներով տրամադրվում են Հայաստանի Հանրապետության պետական ծառայողներին:

 

 

 

«Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագիր»(Ադոնցի 4, 4/3)

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

ոչ ավել քան ձեռք բերվող բնակարանի արժեքի 92.5 %

Անվանական տոկոսադրույք

կազմակերպության կողմից տրամադրված վարկի տոկոսադրույք + 2.5%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

մինչև 20 տարի

Տրամադրման եղանակ

միանվագ կամ մասնաբաժիններով

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

Կանխավճար

նվազագույնը 7.5 %

Գրավ/ապահովվածություն

ձեռքբերվող բնակելի անշարժ գույքը և ավտոկայանատեղը

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

-

 

Պաշտոնական աղբյուր՝ http://www.hfy.am/am/Affordable_housing_program_for_government_employees_4.html

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով