Գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ տարածքում գործող ֆերմերներին և այգեգործներին՝ այգեգործության և բուսաբուծության նպատակներով:

 

 

Գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ կամ այլ արտարժույթ

Վարկի գումար

300.000 – 30.000.000 ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթ

Անվանական տոկոսադրույք

12-22%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

1- 60 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

անշարժ գույք, ավտոմեքենաներ, սարքավորումներ, շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքներ, երաշխիք, երաշխավորություն և կազմակերպության կողմից ընդունելի այլ գրավ

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ կամ անկանխիկ

Մարման եղանակ

Ամսական հավասարաչափ վճարումների կամ մայր գումարի հավասար վճարումների մեթոդով: Ելնելով բիզնեսի առանձնահատկություններից և սեզոնայնությունից` վարկի մայր գումարի մարման դադարի շրջաններ հնարավորություն:

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://agroleasing.am/գյուղատնտեսական-վարկեր

Գյուղատնտեսական վարկեր (ՀՄՀ)

Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ տարածքում գործող ֆերմերներին և այգեգործներին հետևյալ նպատակներով`գյուղացիական տնտեսության ընդլայնում, պտղատու այգիների հիմնում և գյուղատնտեսության մեջ այլ ներդրումների կատարում, ջերմոցների կամ սառնարանային տնտեսությունների կառուցում, գյուղատնտեսական սարքավորումների և մեքենաների ձեռքբերում, ոռոգման կաթիլային համակարգի ձեռքբերում, անասունների գլխաքանակի ավելացում:

 

 

Գյուղատնտեսական վարկեր (ՀՄՀ)

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

300.000 – 30.000.000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

9-12 %

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

2-7 տարի

Գրավ/ապահովվածություն

Անշարժ գույք, ավտոմեքենաներ, սարքավորումներ, շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքներ, երաշխիք, երաշխավորություն և կազմակերպության կողմից ընդունելի այլ գրավ

Տրամադրման եղանակ

Կանխիկ կամ անկանխիկ

Մարման եղանակ

Ամսական հավասարաչափ վճարումների կամ մայր գումարի հավասար վճարումների մեթոդով: Ելնելով բիզնեսի առանձնահատկություններից և սեզոնայնությունից՝ վարկի մայր գումարի մարման դադարի շրջաններ հնարավորություն:

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://agroleasing.am/գյուղատնտեսական-վարկ-հմհ-ծրագրով

Գյուղատնտեսական վարկեր (Գյուղական տարածքների զարգացում)

Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ տարածքում գործող ֆերմերներին և այգեգործներին հետևյալ նպատակներով` գյուղացիական տնտեսության ընդլայնում, պտղատու այգիների հիմնում և գյուղատնտեսության մեջ այլ ներդրումների կատարում, ջերմոցների կամ սառնարանային տնտեսությունների կառուցում, գյուղատնտեսական սարքավորումների և մեքենաների ձեռքբերում, ոռոգման կաթիլային համակարգի ձեռքբերում, անասունների գլխաքանակի ավելացում:

 

 

 

Գյուղատնտեսական վարկեր (Գյուղական տարածքների զարգացում)

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

առավելագույնը 100.000 ԱՄՆ դոլար կամ համարժեք ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

8-12 %

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

1- 84 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

Անշարժ գույք, ավտոմեքենաներ, սարքավորումներ, շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքներ, երաշխիք, երաշխավորություն և կազմակերպության կողմից ընդունելի այլ գրավ

Տրամադրման եղանակ

Կանխիկ կամ անկանխիկ

Մարման եղանակ

Ամսական հավասարաչափ վճարումների կամ մայր գումարի հավասար վճարումների մեթոդով: Ելնելով բիզնեսի առանձնահատկություններից և սեզոնայնությունից՝ վարկի մայր գումարի մարման դադարի շրջաններ հնարավորություն:


Պաշտոնական աղբյուր` https://agroleasing.am/գյուղատնտեսական-վարկեր-գտզ

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով