Գյուղատնտեսական վարկ 

Այս տիպի վարկեր ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ մարզերում գյուղատնտեսությամբ զբաղվող "Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈՒՎԿ կոոպերատիվի անդամ ֆիզիկական և իրավաբանական անձիք:

 

 

Գյուղատնտեսական վարկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

-300 000 - 40 000 000 ՀՀ Դրամ

-600 - 80 000 ԱՄՆ Դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

-10 - 13,9 %` ՀՀ դրամ

-9 -12 %` ԱՄՆ դոլար

Փաստացի տոկոսադրույք

-10.24 - 21.85 %` ՀՀ դրամ

-9.37 - 19.57 %` ԱՄՆ դոլար

Ժամկետ

 3 -120 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

Անշարժ գույք, տրանսպորտային միջոցներ՝ մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաներ, գյուղատնտեսական տեխնիկա, շինարարական տեխնիկա, արտադրական հոսքագծեր,  սարքավորումներ, խոշոր և մանր եղջերավոր անասուններ, խոզամայրեր

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-ամսական

-եռամսյակային,

-կիսամյակային

-տարեկան

-ազատ ժամանակացույց

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.fca.am/services/agloan1/agloan5.html

Գյուղատնտեսական պարզ վարկ 

Գյուղատնտեսական պարզ վարկեր ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ մարզերում գյուղատնտեսությամբ զբաղվող "Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա" ՈՒՎԿ կոոպերատիվի անդամ ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք: Կոոպերատիվի անդամ-փայատեր կարող են դառնալ այն քաղաքացիները և իրավաբանական անձինք, որոնք զբաղվում են գյուղատնտեսական մթերքի արտադրությամբ, վերամշակմամբ և հարակից այլ գործունեությամբ, առևտրային, արտադրական կամ ձեռնարկատիրական այլ գործունեությամբ:

 

 

Գյուղատնտեսական պարզ վարկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

-300 000 – 5 000 000 ՀՀ դրամ

-600 – 6000 ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

-10 - 13, 9 %` ՀՀ դրամ

-10 - 12 %` ԱՄՆ դոլար

Փաստացի տոկոսադրույք

-10.24 - 25.55 %` ՀՀ դրամ

-11․16 - 23.21 %` ԱՄՆ դոլար

Ժամկետ

3 - 36 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

երաշխավորություն

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-ամսական

-եռամսյակային,

-կիսամյակային

-տարեկան

-ազատ ժամանակացույց

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.fca.am/services/agloan1/agloansmall5.html

Ագրոբիզնեսի վարկ

Ագրոբիզնեսի վարկեր ստանալու համար կարող են դիմել ՀՀ մարզերում գյուղատնտեսական մթերքի վերամշակմամբ և իրացմամբ զբաղվող "Ֆարմ Կրեդիտ Արմենիա"  ՈՒՎԿ կոոպերատիվի անդամ ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, որոնք ունեն առնվազն 3 ամսվա աշխատանքային փորձ այդ ոլորտում:

 

 

 

Ագրոբիզնեսի վարկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

-300 000 – 70 000 000 ՀՀ դրամ

-600 – 150 000 ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

-10 - 13,9 %` ՀՀ դրամ

-9 - 12 %` ԱՄՆ դոլար

Փաստացի տոկոսադրույք

-10.24 - 21.85 %` ՀՀ դրամ

-9.37 - 19.57 %` ԱՄՆ դոլար

Ժամկետ

3 - 84 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

Անշարժ գույք, տրանսպորտային միջոցներ՝ մարդատար և բեռնատար ավտոմեքենաներ, գյուղատնտեսական տեխնիկա, շինարարական տեխնիկա, արտադրական հոսքագծեր,  սարքավորումներ, խոշոր և մանր եղջերավոր անասուններ, խոզամայրեր

Երաշխավորություն

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարորմ (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.fca.am/services/agribusinessloan.html

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով