Ծրագրային գյուղատնտեսական վարկեր

Գյուղատնտեսական միկրո եւ միջին վարկեր, որոնք տրամադրվում են 18-65 տարեկան Ֆիզիկական անձանց, ԱՁ, Իրավաբանական անձանց:

 

 

Ծրագրային գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ

Վարկի գումար

-200 000-2 000 000 դրամ` միկրո

-1 000 000 – 160 000 000 դրամ` միջին

Անվանական տոկոսադրույք

12.5%

Փաստացի տոկոսադրույք

13.27-13.33%` միկրո

13.25 - 27.95%` միջին

Ժամկետ

24-36 ամիս

24-60 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

անշարժ գույք, տրանսպորտային միջոց, գյուղտեխնիկա` միջին

առնվազն 3 անձի երաշխավորություն՝ միկրո

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում (դիֆերենցված)

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-անհատական վճարումների ժամանակացույց

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.fastcredit.am/index.php?act=loans&op=viewitem&itemid=163&langs=am

+50%, ոսկու գրավով գյուղատնտեսական վարկեր

Տրամադրվում է 18 տարին լրացած ֆիզիկական անձանց, 23-60 տարեկան ՀՀ քաղաքացիներին՝ +50% վարկատեսակի դեպքում:

 

 

+50%, ոսկու գրավով գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

80-800,000 ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

0-13 %

Փաստացի տոկոսադրույք

13.78 - 14.26 %

Ժամկետ

3-60 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

թանկարժեք իրեր, այդ թվում` ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ,մետաղադրամներ և հուշադրամներ, թանկարժեք իրեր, զարդեր (այդ թվում` թանկարժեք քարերով) կամ դրանց ջարդոն

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-ազատ մարման գրաֆիկով

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.fastcredit.am/index.php?act=loans&op=viewitem&itemid=253&langs=am

Ագրո Ֆասթ գյուղատնտեսական վարկեր

Տրամադրվում է գրավով եւ առանց գրավի ՝ 18 տարին լրացած ֆիզիկական անձանց՝ ընթացիկ եւ կապիտալ ներդրումներ իրականացնելու համար:

 

 

 

Ագրո Ֆասթ գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

-200 000-50 000 000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

14-15%

Փաստացի տոկոսադրույք

 

-14.92-29, 55 %

Ժամկետ

3-60 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

Անշարժ գույք (շինություն) և/կամ տրանսպորտային միջոց, գյուղտեխնիկա, 2 կամ 3 ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում (դիֆերենցված)

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-անհատական վճարումների ժամանակացույց

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.fastcredit.am/index.php?act=loans&op=viewitem&itemid=230&langs=am

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով