Միկրովարկ ՇՏԱՊ՝ 10 %-ով, 10 ամսով և 10 րոպեում

Վարկը կարող են ստանալ ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ անհատ ձեռնարկատերեր, ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձինք, գյուղատնտեսական վարկերի դեպքում` նաև ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ 18-70 ֆիզիկական անձինք։

 

 

Ձեռնարկատիրական/գյուղատնտեսական միկրովարկ-ՇՏԱՊ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

450,000-1 450 000

Անվանական տոկոսադրույք

10-14 %

9,5-13,5 %-գործող և փակված հաճախորդների համար

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

10-36  ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

-

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

1. Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)

2. Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ

3. Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.kamurj.am/credit/agricultural-credit/dzernakatirakan-gyuxatntesakan-mikrovark-shtap-10tokosov-10amsov-10ropeum.html

Ձեռնարկատիրական/գյուղատնտեսական ՄԻԿՐՈվարկ

Վարկառուն պետք է լինի 20-70 տարեկան ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական (նաև անհատ ձեռնարկատեր), ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ:

 

 

Ձեռնարկատիրական/գյուղատնտեսական ՄԻԿՐՈվարկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

-մինչև 3,000,000 ՀՀ դրամ

-մինչև 6,000 ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

-14%` ԱՄՆ դոլարի դեպքում

-17%` ՀՀ դրամի դեպքում

Փաստացի տոկոսադրույք

16.99-31.64%

Ժամկետ

մինչև 48 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

1 կամ 2 ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

1. Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)

2. Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ

3. Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.kamurj.am/credit/bussiness-credit/dzernakatirakan-gyuxatntesakan-mikrovark.html

Կայուն աճ

Վարկառուն պետք է լինի 20-70 տարեկան ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական (նաև անհատ ձեռնարկատեր), ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ:

 

 

 

Կայուն աճ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ ,ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

-1,500,000 - 3,000,000 ՀՀ դրամ

-մինչև 6,000 ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

-13-15%` ՀՀ դրամ

-10 %` ԱՄՆ դոլար

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

մինչև 48 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

1 կամ 2 ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ, միանվագ

Մարման եղանակ

1. Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)

2. Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ

3. Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.kamurj.am/credit/agricultural-credit/kajun-agh.html

Ագրո

Վարկառուն պետք է լինի 18-60 տարեկան ՀՀ քաղաքացի և ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական (նաև անհատ ձեռնարկատեր), ՀՀ ռեզիդենտ իրավաբանական անձ:

 

 

Ագրո

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ,ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

-3.000.000 – 60.000.000 ՀՀ դրամ

-6,000 - 150,000 ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

-12 % ` ՀՀ դրամ

-10 %` ՀՀ դրամ `hամաձայն ՀՀ կառավարության 15 հունվարի 2015թ․ N 30-Ն որոշմամբ հաստատված սահմանամերձ համայնքների ցանկի

-9 %` ԱՄՆ դոլար

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

2-7 տարի

Գրավ/ապահովվածություն

անշարժ և շարժական գույք

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

• Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
• Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ
• Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.kamurj.am/credit/agricultural-credit/agro.html

Ագրո ՄԱՏՉԵԼԻ միկրովարկ

Վարկը տրամադրվում է  գյուղական բիզնեսի զարգացման , ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար:

 

 

 

Ագրո ՄԱՏՉԵԼԻ միկրովարկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

1.500.000-3.000.000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

-13,5%` շրջանառու միջոցների համալրման դեպքում

-12,5%` կապիտալ ներդրումների դեպքում

-13,5%` համակցության դեպքում

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

-8-24 ամիս ` շրջանառու միջոցների համալրման դեպքում

-24-48 ամիս` կապիտալ ներդրումների դեպքում

-24-36 ամիս` համակցության դեպքում

Գրավ/ապահովվածություն

առնվազն 2 ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ, միանվագ

Մարման եղանակ

• Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)
• Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ
• Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.kamurj.am/credit/agricultural-credit/agro_2_micro.html

Ագրո զարգացում

Վարկը տրամադրվում է գյուղացիական տնտեսության զարգացման ,ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար:

 

 

Ագրո զարգացում

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

-3.000.000-33.000.000ՀՀ դրամ`շրջանառու միջոցների համալրման դեպքում

-3.000.000- 160.000.000 ՀՀ դրամ` կապիտալ ներդրումների դեպքում

-3.000.000 – 160.000.000 ՀՀ դրամ` համակցության դեպքում

Անվանական տոկոսադրույք

-13,5% `շրջանառու միջոցների համալրման դեպքում

-12,5% ` կապիտալ ներդրումների դեպքում

-13,5%` համակցության դեպքում

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

-8-24 ամիս `շրջանառու միջոցների համալրման դեպքում

-24-60 ամիս` կապիտալ ներդրումների դեպքում

-24-60 ամիս` համակցության դեպքում

Գրավ/ապահովվածություն

անշարժ և շարժական գույք

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

• Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)


• Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ


• Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.kamurj.am/credit/agricultural-credit/agro_2.html

Ձեռնարկատիրական միկրովարկ

Վարկը տրամադրվում է  առևտրի, արտադրության, ծառայության,  գյուղատնտեսության, ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար:

 

 

Ձեռնարկատիրական միկրովարկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

1,500,000-3,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

13,4 %

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

-մինչև 48 ամիս `կապիտալ ներդրումների  դեպքում

-մինչև 24 ամիս` շրջանառու միջոցների համալրման դեպքում

Գրավ/ապահովվածություն

նվազագույնը 2 ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ, միանվագ

Մարման եղանակ

• Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)


• Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ


• Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.kamurj.am/credit/bussiness-credit/dzernarkatirakanmicro.html

Բիզնես վարկ գործարար

Վարկը տրամադրվում է  Ձեր բիզնեսի շրջանառու միջոցների համալրման,  կապիտալ ներդրումներ իրականացնելու, ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար:

 

 

 

Բիզնես վարկ գործարար

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

3,000,000-50,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

13,4 %

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

- մինչև 24 ամիս `կապիտալ ներդրումների համար

-մինչև 9 ամիս` շրջանառու միջոցների համալրման համար

Գրավ/ապահովվածություն

անշարժ և շարժական գույք

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

 • Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)


• Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ


• Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.kamurj.am/credit/bussiness-credit/bussinessgortsarar.html

Սուբսիդավորվող գյուղատնտեսկան վարկ

Վարկը տրամադրվում է Փոքր և միջին գյուղական բիզնեսի զարգացման ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար:

 

 

Սուբսիդավորվող գյուղատնտեսկան վարկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

4,000,000-15,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

0 %, 3% կամ 5%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

-մինչև 60 ամիս` կապիտալ ներդրումների համար

-մինչև 24 ամիս` շրջանառու միջոցների համալրման համար

Գրավ/ապահովվածություն

անշարժ և շարժական գույք

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

• Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)


• Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ


• Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.kamurj.am/credit/agricultural-credit/subsidizing-agricultural-loans.html

Սուբսիդավորվող գյուղատնտեսական միկրովարկ

Վարկը տրամադրվում է Փոքր և միջին գյուղական բիզնեսի զարգացման ինչպես նաև այլ համանման նպատակների համար առանց գրավադրման:

 

 

 

Սուբսիդավորվող գյուղատնտեսական միկրովարկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

3,000,000-4,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

0 %, 3% կամ 5%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

-մինչև 48 ամիս` կապիտալ ներդրումների համար

-մինչև 24 ամիս` շրջանառու միջոցների համալրման համար

Գրավ/ապահովվածություն

2 ֆիզիկական անձանց երաշխավորություն

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

• Անուիտետ (ամսական հավասարաչափ վճարներ)


• Վարկի գումարի ամսական հավասարաչափ վճարներ


• Այլ` համապատասխանեցված հաճախորդի դրամական հոսքերին

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.kamurj.am/credit/agricultural-credit/subsidizing-agricultural-microloan.html

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով