Հիմա

Տրամադրվում է ՀՀ տարածքում գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին, ինչպես նաև մարզերում բնակվող գյուղատնտեսությամբ զբաղված ֆիզիկական անձանց:

 

 

Հիմա

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ, ԱՄՆ Դոլար

Վարկի գումար

-100 000 - 2 000 000 ՀՀ Դրամ

-250-5 000 ԱՄՆ Դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

-24%` ՀՀ Դրամ

-22%` ԱՄՆ Դոլար

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

2 տարի

Գրավ/ապահովվածություն

երաշխավորություն կամ ընդունելի գրավ

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://mycredit.am/agricultural-loans

Կայուն աճ

Տրամադրվում է ՀՀ տարածքում գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին, ինչպես նաև մարզերում բնակվող գյուղատնտեսությամբ զբաղված ֆիզիկական անձանց:

 

 

 

Կայուն աճ

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ, ԱՄՆ Դոլար

Վարկի գումար

-2 000 000-5 000 000 ՀՀ Դրամ

-5 000-10 000 ԱՄՆ Դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

-24%` ՀՀ Դրամ

-22%` ԱՄՆ Դոլար

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

3 տարի

Գրավ/ապահովվածություն

Անշարժ գույք և/կամ տրանսպորտային միջոցներ, առնվազն մեկ ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն և/կամ այլ ընդունելի գրավ

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://mycredit.am/agricultural-loans

Հավատարիմ գործընկեր

Տրամադրվում է ՀՀ տարածքում գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին, ինչպես նաև մարզերում բնակվող գյուղատնտեսությամբ զբաղված ֆիզիկական անձանց:

 

 

Հավատարիմ գործընկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ, ԱՄՆ Դոլար

Վարկի գումար

-5 000 000-10 000 000 ՀՀ Դրամ

-10 000-25 000 ԱՄՆ Դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

-23%` ՀՀ Դրամ

-21%` ԱՄՆ Դոլար

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

5 տարի

Գրավ/ապահովվածություն

անշարժ գույք և/կամ տրանսպորտային միջոցներ և/կամ այլ ընդունելի գրավ

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում (դիֆերենցված)

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://mycredit.am/agricultural-loans

Զարգացում

Տրամադրվում է ՀՀ տարածքում գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին, ինչպես նաև մարզերում բնակվող գյուղատնտեսությամբ զբաղված ֆիզիկական անձանց:

 

 

 

Զարգացում

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ, ԱՄՆ Դոլար

Վարկի գումար

-նվազագույնը 10 000 000 ՀՀ Դրամ

-նվազագույնը 25 000 ԱՄՆ Դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

-22%` ՀՀ Դրամ

-20%` ԱՄՆ Դոլար

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

5 տարի

Գրավ/ապահովվածություն

անշարժ և/կամ շարժական գույք և/կամ այլ ընդունելի գրավ

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում (դիֆերենցված)

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://mycredit.am/agricultural-loans

Պարզ վարկեր

Տրամադրվում է ՀՀ տարածքում գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին, ինչպես նաև մարզերում բնակվող գյուղատնտեսությամբ զբաղված ֆիզիկական անձանց:

 

 

Պարզ վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ

Վարկի գումար

նվազագույնը՝ 100 000 ՀՀ դրամ

առավելագույնը՝ 550-580 (ՍՔՈՐ) — 250,000 ՀՀ դրամ, 550-580 (ՍՔՈՐ)՝ առնվազն 1 երաշխավորի դեպքում — 500,000 ՀՀ դրամ, 550-580 (ՍՔՈՐ)՝ առնվազն 2 երաշխավորի դեպքում — 1,00,000 ՀՀ դրամ, 581-600 (ՍՔՈՐ) — 500,000 ՀՀ դրամ, 581-600 (ՍՔՈՐ)՝ առնվազն 1 երաշխավորի դեպքում — 1,00,000 ՀՀ դրամ, 601 և ավելի (ՍՔՈՐ) — 1,00,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

24 %

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

550-565 (ՍՔՈՐ) — 12 ամիս, 550-565 (ՍՔՈՐ)՝ առնվազն 1 երաշխավորի առկայության դեպքում — 18 ամիս, 550-565 (ՍՔՈՐ)՝ առնվազն 2 երաշխավորի առկայության դեպքում — 24 ամիս, 566-600 (ՍՔՈՐ) — 18 ամիս, 566-600 (ՍՔՈՐ)՝ առնվազն 1 երաշխավորի առկայության դեպքում — 24 ամիս, 601 և ավելի (ՍՔՈՐ) — 24 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

-

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://mycredit.am/agricultural-loans

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով