Գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկը ստանալու համար կարող է դիմել գյուղացիական տնտեսություն վարող յուրաքանչյուր չափահաս քաղաքացի կամ իրավաբանական անձ:

 

 

Գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ դոլար, ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

300-10,000 ԱՄՆ դոլար

100,000- 6 մլն ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

18 %-ԱՄՆ դոլար

24 %-ՀՀ դրամ

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

6-60 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

  • Մինչև 4.000 ԱՄՆ դոլար վարկերի համար պահանջվում է երաշխավորություն, շարժական գույքի գրավ և/կամ լրացուցիչ ծախսեր չառաջացնող այլ գրավ:
  • 4.000 ԱՄՆ դոլարից մեծ վարկերի համար պահանջվում է անշարժ գույքի, ավտոմեքենայի, հողատարածության կամ այլ գրավ` նոտարական վավերացմամբ:

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

Վարկի մարման հաճախականությունը ընտրում է վարկառուն, բայց ոչ պակաս ամսական մեկ վճարումից:

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://www.norhorizon.am/Loans/agricultural.html

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով