Ակնթարթային գյուղատնտեսական վարկեր

Տրամադրվում է անհատ ձեռնարկատերերին եւ իրավաբանական անձանց: Վարկավորվում են միայն այն բիզնեսները, որոնք առնվազն վերջին 12 ամիս ժամանակահատվածում գործում են:

 

 

Ակնթարթային գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ Դոլար

Վարկի գումար

մինչեւ 3 000 ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

սահմանված չէ

Փաստացի տոկոսադրույք

32,7-46,4 %

Ժամկետ

12 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

առնվազն 1 երաշխավոր

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://sefmicro.org/hy/loan/instant-agro-loans/

Գյուղատնտեսության զարգացման վարկեր

Տրամադրվում է գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերին: Վարկի տրամադրման համար գանձվում է 3% միջնորդավճար:

 

 

Գյուղատնտեսության զարգացման վարկեր

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ Դոլար

Վարկի գումար

100-12 000 ԱՄՆ Դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

15 %

Փաստացի տոկոսադրույք

28, 1-69 %

Ժամկետ

-3-28, 3-48 ամիս `վարկերի և տրանշերի դեպքում

-11 տարի `վարկային գծի դեպքում

Գրավ/ապահովվածություն

անշարժ գույք, շարժական գույք, ոսկի, երաշխավորություն

Տրամադրման եղանակ

անուիետային, տոկոսադրույքը կիրառվում է նվազող մնացորդի նկատմամբ

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://sefmicro.org/hy/loan/agro-development-loans/

Լոմբարդային գյուղատնտեսական վարկեր

Տրվում է ֆիզիկական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերին, իրավաբանական անձանց: Վարկային հայտի վերաբերյալ որոշման կայացումը տեղի է ունենում անհրաժեշտ փաստաթղթերը ստանալուց հետո 1 օրվա ընթացքում:

 

 

Լոմբարդային գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ Դոլար

Վարկի գումար

250 – 10 000 ԱՄՆ Դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

17%

Փաստացի տոկոսադրույք

32-34%

Ժամկետ

3-48 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

ոսկի, երաշխավորություն

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ), տոկոսադրույքը կիրառվում է նվազող մնացորդի նկատմամբ

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://sefmicro.org/hy/loan/lombard-agro-loans/

Գյուղատնտեսական դրամային վարկեր

Տրամադրվում է գյուղատնտեսությամբ զբաղվող ֆիզիկական եւ իրավաբանական անձանց: Վարկի տրամադրման համար գանձվում է 3% միջնորդավճար:

 

 

 

Գյուղատնտեսական դրամային վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ

Վարկի գումար

50, 000-6 000 000 ՀՀ Դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

18%

Փաստացի տոկոսադրույք

34-77,3 %

Ժամկետ

-3-28, 3-48 ամիս `վարկերի և տրանշերի դեպքում

-11 տարի `վարկային գծի դեպքում

Գրավ/ապահովվածություն

անշարժ գույք, շարժական գույք, ոսկի, երաշխավորություն

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

անուիտետային, տոկոսադրույքը կիրառվում է նվազող մնացորդի նկատմամբ

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://sefmicro.org/hy/loan/agricultural-amd-loans/

Գյուղատնտեսական գնումների սպառողական վարկեր

Տրամադրվում է միայն կազմակերպության հետ պայմանագիր կնքած առևտրի կետերից ապրանքներ ձեռք բերելու համար։

 

 

Գյուղատնտեսական գնումների սպառողական վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

50 000-1 500 000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

23%

Փաստացի տոկոսադրույք

34-36%

Ժամկետ

6-60 ամիս

Գրավ/ապահովվածություն

գնվող ապրանք, երաշխավորություն

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ), տոկոսադրույքը կիրառվում է նվազող մնացորդի նկատմամբ

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://sefmicro.org/hy/loan/credit-agro-purchase-consumer-loans/

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով