Սպառողական վարկեր առանց գրավի մինչև 5 մլն ՀՀ դրամ

Վարկերը տրամադրվում են մինչև 60 ամիս ժամկետով:

 

 

Սպառողական վարկեր առանց գրավի մինչև 5 մլն ՀՀ դրամ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

50,000 - 5 000 000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

-12.9-13.9%` 9-11 ամիս ժամկետի դեպքում

-14.9-15.9%` 12-23 ամիս ժամկետի դեպքում 

-16.9-17.9%` 24-60 ամիս ժամկետի դեպքում

Փաստացի տոկոսադրույք

-20.99-23.7%` 9-11 ամիս ժամկետի դեպքում

-19.73-24%` 12-23 ամիս ժամկետի դեպքում                                                                                       

-19.93-23.22%` 24-60 ամիս ժամկետի դեպքում

Ժամկետ

9-60 ամիս

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում (դիֆերենցված)

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.acba.am/hy/individuals/loans/consumer-credits/up-to-5-million

Սպառողական վարկեր գրավով մինչև 30 մլն ՀՀ դրամ

Առանց  վարկի ամսական սպասարկման միջնորդավճարի վարկեր:

 

 

Սպառողական վարկեր գրավով մինչև 30 մլն ՀՀ դրամ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

50,000 -30 000 000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

16.5-18.5%

Փաստացի տոկոսադրույք

18.21-22.47 %

Ժամկետ

12-84 ամիս

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ կամ մայր գումարի հավասարաչափ մասերով

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.acba.am/hy/individuals/loans/collateral-loans/up-to-10-million

Ուսման վարկեր

Տրամադրվում են փաստաթղթավորված կամ վերլուծությամբ հիմնավորված կայուն եկամուտ ունեցող ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց պետական կամ պետական հավատարմագրություն ունեցող ուսումնական հաստատությունների ուսանողների ուսման վարձերը մասնակի կամ ամբողջությամբ վճարելու նպատակով: Ուսման վարկի վարկառու կարող է հանդիսանալ ուսումնական հաստատության ուսանողը, նրա ծնողները, ամուսինը, ամուսնու ծնողները, քույրերը, եղբայրները, քրոջ կամ եղբոր ամուսինը, ուսանողի ծնողների քույրերն ու եղբայրները և նրանց ամուսիններն ու երեխաները, ուսանողի տատերը ու պապերը:

 

 

Ուսման վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

առավելագույնը՝ 1,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

-14.5%`6 ամիս ժամկետով

-18%`13 ամիս ժամկետով

Փաստացի տոկոսադրույք

-23.89%`6 ամիս ժամկետով

-23.92%`13 ամիս ժամկետով

Ժամկետ

6 կամ 13 ամիս

Տրամադրման եղանակ

փոխանցվում է ուսումնական հաստատության բանկային հաշվին

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ` յուրաքանչյուր ամիս նախատեսելով տոկոսագումարների և վարկի մասնակի մարումներ

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.acba.am/hy/individuals/loans/consumer-credits/usman-varker

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով