Արտահանում

Արտահանման պայմանագրի կատարման համար ապրանքների և/կամ ծառայությունների ձեռքբերման ֆինանսավորում և/կամ վերաֆինանսավորում: Պարտադիր նախապայման է Հայաստանի արտահանման ապահովագրական գործակալության ապահովագրությունը:

 

 

Արտահանում

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո, Ռուբլի

Վարկի գումար

-առավելագույն գումարը`պայմանագրի գումարի 70%-ի չափով, բայց ոչ ավել քան 300.000.000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Անվանական տոկոսադրույք

-13%` ՀՀ դրամ

-10%` ԱՄՆ դոլար

-9%` Եվրո

-13.5%` Ռուբլի

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

կնքված պայմանագրով նախատեսված ողջամիտ ժամկետով, բայց ոչ ավել քան 12 ամիս

Տրամադրման եղանակ

միանվագ

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում(անուիտետ),

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում(դիֆերենցված)

-տոկոսագումարի մարումը ամենամսյա

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.unibank.am/hy/service/business/art.php

Փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների համար

Նախատեսված է բիզնես նպատակների, այդ թվում` արտադրության, սննդի արտադրության, արևտրի (մանրածախ և մեծածախ), տուրիզմի (հյուրանոցներ և ռեստորաններ և այլն), սպասարկման (այդ թվում` տպագրություն և բժշկական սարքավորումներ), տրանսպորտի և այլ ոլորտների, ինչպես նաև այլ բանկերում վարկերի վերաֆինանսավորման համար:

 

 

Փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների համար

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Վարկի գումար

առավելագույն գումարը` 200,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Անվանական տոկոսադրույք

-13.5%` ՀՀ դրամ

-11%` ԱՄՆ դոլար

-9.5%` Եվրո

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

-մինչև 48 ամիս` շրջանառու միջոցների ձեռք բերման նպատակով

-մինչև 120 ամիս` հիմնական միջոցների ձեռք բերման և կապիտալ ներդրումների նպատակով

Տրամադրման եղանակ

միանվագ

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում(անուիտետ),

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում(դիֆերենցված)

-տոկոսագումարի մարումը` ամենամսյա

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.unibank.am/hy/service/business/pmb.php

Փոքր և Միջին ձեռնարկությունների համար + 

Նախատեսված է բիզնես նպատակների, այդ թվում` արտադրության, սննդի արտադրության, արևտրի (մանրածախ և մեծածախ), շինարարության, տուրիզմի (հյուրանոցներ, ռեստորաններ և այլն), սպասարկման (այդ թվում` տպագրություն և բժշկական սարքավորումներ), տրանսպորտի և այլ ոլորտների, ինչպես նաև այլ բանկերում վարկերի վերաֆինանսավորման համար:

 

 

Փոքր եւ միջին ձեռնարկությունների համար +

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ դոլար ,ՀՀ դրամ, Եվրո

Վարկի գումար

-առավելագույնը 500,000 ԱՄՆ դոլար

-առավելագույնը 150,000,000 ՀՀ դրամ

-առավելագույնը 450,000 Եվրո

Անվանական տոկոսադրույք

-10%` ԱՄՆ դոլար

-13%` ՀՀ դրամ

-9%` Եվրո

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

60-120 ամիս 

Տրամադրման եղանակ

միանվագ

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում(անուիտետ)

-ճկուն

-տոկոսագումարի մարումը` ամենամսյա

 

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.unibank.am/hy/service/business/ref.php

Ներմուծում/Արտահանում

Նախատեսված է ներմուծման/արտահանման ոլորտում ներգրավված իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռներեցների համար և այլ բանկերում վարկերի վերաֆինանսավորման համար:

 

 

Ներմուծում/Արտահանում

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ դոլար , Եվրո

Վարկի գումար

առավելագույն գումարը` 500,000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո

Անվանական տոկոսադրույք

9%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

մինչև 6 ամիս

Տրամադրման եղանակ

վարկը միանվագ փոխանցվում է հաճախորդի բանկային հաշվին

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում(անուիտետ) 

-ճկուն

-տոկոսագումարի մարումը` ամենամսյա

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.unibank.am/hy/service/business/bonus.php

ԲԻԶՆԵՍ ՀԻՓՈԹԵՔ

Հասարակական, արտադրական, առևտրային տարածքների և այլ բիզնես գործունեության համար նախատեսված տարածքների ձեռքբերման և կառուցապատման համար տրամադրվող վարկ:

 

 

ԲԻԶՆԵՍ ՀԻՓՈԹԵՔ

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

առավելագույն գումարը` 100 000 000 ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ,  հայտի ընդունման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով հաշվարկված

Անվանական տոկոսադրույք

12%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

240 ամիս

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում(անուիտետ)

-ճկուն

-տոկոսագումարի մարումը` ամենամսյա

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.unibank.am/hy/service/business/hip.php

Անգրավ + 

Նախատեսված է բիզնես նպատակների, այդ թվում` արտադրության, սննդի արտադրության, առևտրի (մանրածախ և մեծածախ), , տուրիզմի (հյուրանոցներ և ռեստորաններ և այլն), սպասարկման(այդ թվում` տպագրություն և բժշկական սարքավորումներ), տրանսպորտի և այլ ոլորտների, ինչպես նաև այլ բանկերում վարկերի վերաֆինանսավորման համար:

 

 

Անգրավ +

  Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

  Վարկի գումար

Երևան

Այլ քաղաքներ

առանց գրավի ապահովվածության`

-4.000.000 ՀՀ դրամ

-8.500 ԱՄՆ դոլար

-7.500 Եվրո                   

հավելյալ տրամադրվող գումար գրավի ապահովվածությամբ `    

- + մինչև 1.000.000 ՀՀ դրամ  

- + մինչև 1.500 ԱՄՆ դոլար  

- +մինչև 500 Եվրո          

առանց գրավի ապահովվածության`

-3.000.000 ՀՀ դրամ

-6.000 ԱՄՆ դոլար

-5.500 Եվրո         

հավելյալ տրամադրվող գումար գրավի ապահովվածությամբ`        

- + մինչև 1.000.000 ՀՀ դրամ     

- + մինչև 1.500 ԱՄՆ դոլար  

- +մինչև 500 Եվրո       

  Անվանական տոկոսադրույք

եթե ժամկետը մինչև 12 ամիս է՝

-17%` ՀՀ դրամ

-12%` ԱՄՆ դոլար

-11%` Եվրո

եթե ժամկետը մինչև 24 ամիս է՝

-18,5%` ՀՀ դրամ

-13%` ԱՄՆ դոլար

-12%` Եվրո

եթե ժամկետը մինչև 36 ամիս է՝

-19,5%` ՀՀ դրամ

-14,5%` ԱՄՆ դոլար

-13,5%` Եվրո

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

-մինչև 12 ամիս

-մինչև 24 ամիս

-մինչև 36 ամիս

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում(անուիտետ),

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում(դիֆերենցված)

-տոկոսագումարի ամենամսյա մարում

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.unibank.am/hy/service/business/angrav.php

U-ԱՌ&ՏՈՒՐ

Նախատեսված է ՀՀ-ում առևտրի ոլորտում բիզնես գործունեությամբ զբաղվող ձեռնարկություններին սարքավորումների, հիմնական միջոցների ձեռք բերման, առևտրային տարածքների վերանորոգման, շրջանառու միջոցների, և ԱՆՊ-ի ձեռք բերման ինչպես նաև այլ ընթացիկ ծախսերի ֆինանսավորման համար:

 

 

U-ԱՌ&ՏՈՒՐ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Վարկի գումար

-մինչև 50,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք  արտարժույթ

-մինչև 25,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

առանց գրավի ապահովվածության`

-մինչև 4,000,000 ՀՀ դրամ

-մինչև 8,000 ԱՄՆ դոլար/Եվրո

Անվանական տոկոսադրույք

-13.5-18%` ՀՀ դրամ

-11-14%` ԱՄՆ դոլար

-9.5-10 %` Եվրո

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

-մինչև 120 ամիս, վարկի մարման մինչև 24 ամիս արտոնյալ  ժամանակահատվածի հնարավորությամբ

-մինչև 36 ամիս, երկարաձգման հնարավորությամբ

-60 ամիս` երկարաձգման հնարավորությամբ

Տրամադրման եղանակ

միանվագ

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում(անուիտետ),

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում(դիֆերենցված)

-տոկոսագումարի ամենամսյա մարում

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.unibank.am/hy/service/business/bizloan.php

Էքսպրես վարկ

Նախատեսված է բիզնես նպատակների, այդ թվում` այլ բանկերում վարկերի վերաֆինանսավորման համար, ինչպես նաև սարքավորումների և ավտոտրանսպորտի ձեռք բերման նպատակով:

 

 

Էքսպրես վարկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Վարկի գումար

Երևան, Աբովյան

Այլ քաղաքներ

մինչև 50,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթով` հայտի ընդունման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով հաշվարկված

մինչև 12,500,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթով` հայտի ընդունման օրվա դրությամբ ՀՀ ԿԲ փոխարժեքով հաշվարկված

Անվանական տոկոսադրույք

-40%<=LTV<=50%` ՀՀ դրամ

-30% <=LTV<40%` ԱՄՆ դոլար

-LTV<30%` Եվրո

-13.5-14.5%` ՀՀ դրամ 

-10-10.5%` ԱՄՆ դոլար

-8-9.5%` Եվրո

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

-մինչև 84 ամիս` ՀՀ դրամ

-մինչև 120 ամիս` ԱՄՆ դոլար և Եվրո

Տրամադրման եղանակ

միանվագ

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում(անուիտետ),

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում(դիֆերենցված)

-տոկոսագումարի ամենամսյա մարում

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.unibank.am/hy/service/business/pror.php

Ավանդի և պարտատոմսերի գրավով վարկային գիծ

Նախատեսված է բիզնես նպատակների համար,նրանց համար,ովքեր հանդիսանում են «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի ավանդատու:

 

 

Ավանդի և պարտատոմսերի գրավով վարկային գիծ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Վարկի գումար

«Յունիբանկ» ԲԲԸ-ում գործող ավանդի գումարի մինչև 90% չափով

Անվանական տոկոսադրույք

- +3.2% գործող ավանդային կամ պարտատոմսի պայմանագրի տոկոսադրույքին, բայց ոչ պակաս քան 13% տարեկան` ՀՀ դրամ

- +3.2% գործող ավանդային կամ պարտատոմսի պայմանագրի տոկոսադրույքին, բայց ոչ պակաս քան 8% տարեկան` ԱՄՆ դոլար

- +3.2% գործող ավանդային կամ պարտատոմսի պայմանագրի տոկոսադրույքին, բայց ոչ պակաս քան 7% տարեկան` Եվրո

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

մինչև ավանդի մարման ժամկետի ավարտը, երկարաձգման հնարավորությամբ

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

-ամենամսյա մարումներ

-ժամկետի վերջում

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.unibank.am/hy/service/business/overdraft/

Ավանդի և պարտատոմսերի գրավով վարկային գիծ

Նախատեսված է բիզնես նպատակների համար,նրանց համար,ովքեր հանդիսանում են «Յունիբանկ» ԲԲԸ-ի ավանդատու:

 

«Visa Busines Card» վերականգնվող վարկային գիծ (օվերդրաֆտ)

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Վարկի գումար

-

Անվանական տոկոսադրույք

- +3.2% գործող ավանդային կամ պարտատոմսի պայմանագրի տոկոսադրույքին, բայց ոչ պակաս քան 13% տարեկան` ՀՀ դրամ

- +3.2% գործող ավանդային կամ պարտատոմսի պայմանագրի տոկոսադրույքին, բայց ոչ պակաս քան 8% տարեկան` ԱՄՆ դոլար

- +3.2% գործող ավանդային կամ պարտատոմսի պայմանագրի տոկոսադրույքին, բայց ոչ պակաս քան 7% տարեկան` Եվրո

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

60 ամիս` երկարաձգման հնարավորությամբ

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

-տոկոսները՝ ամենամսյա մարումով

-մայր գումարը ժամկետի վերջում` միանվագ, կամ բանկի հետ համաձայնեցված ժամանակացույցով

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.unibank.am/hy/service/business/hps.php

Կանայք Բիզնեսում

Յունիբանկը և FMO-ն իրականացնում են «Կանայք բիզնեսում» նոր  վարկավորման ծրագիր, որի շրջանակներում կին ձեռներեցներին տրամադրվում են բիզնես վարկեր:

 

 

Կանայք Բիզնեսում

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

առավելագույնը 500,000 ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

10.5%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

մինչև 60 ամիս

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում(անուիտետ),

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում(դիֆերենցված)

-տոկոսագումարի ամենամսյա մարում

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.unibank.am/hy/service/business/woib.php

Արևային Էներգիա (KfW)

Նախատեսված է արևային ջերմատաքացուցիչների և արևային էլեկտրակայանների նախագծերի ֆինանսավորման համար, մասնավորապես ֆոտովոլտայիկ և բիոզանգվածի էներգակայանների նախագծերի ֆինանսավորման համար:

 

 

Արևային Էներգիա (KfW)

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

-մինչև 80,000,000 ՀՀ դրամ` վարկային միջոցների ծավալը ֆինանսավորվում է ամբողջությամբ

-սկսած 80,000,000 ՀՀ դրամ`վարկային միջոցների ծավալը չի կարող գերազանցել այդ նախագծի ընդհանուր արժեքի 80%

Անվանական տոկոսադրույք

մինչև 10 %

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

մինչև 120 ամիս

Տրամադրման եղանակ

փոխանցվում է հաճախորդի բանկային հաշվին

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում(անուիտետ) 

-ճկուն

-տոկոսագումարի ամենամսյա մարում

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.unibank.am/hy/service/business/solar.php

Կարճաժամկետ 1+2 ( IFC/BSTDB)

Նախատեսված է բիզնես նպատակների համար: Ցանկացած նախագծեր, գործառնություններ կամ գործունեության տեսակներ, որոնք ներառված չեն բացառությունների ցանկում  և գործունեությունն իրականացնում են ՀՀ-ում գործող ներքին իրավական ակտերին համապատասխան, այդ թվում սոցիալական և բնապահպանական կարգավորող նորմերը:

 

 

Կարճաժամկետ 1+2 ( IFC/BSTDB)

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

մինչև 500 000 ԱՄՆ դոլար 

Անվանական տոկոսադրույք

14-16%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

12 ամիս` 2 անգամ երկարաձգման հնարավորությամբ, յուրաքանչյուրը մեկ տարի ժամկետով

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

մայր գումարի հավասարաչափ մարում(դիֆերենցված)

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.unibank.am/hy/service/business/kar12.php

Բիզնեսի Զարգացում ( IFC/BSTDB)

Նախատեսված է բիզնես նպատակների համար: ցանկացած նախագծեր, գործառնություններ կամ գործունեության տեսակներ, որոնք ներառված չեն բացառությունների ցանկում  և գործունեությունն իրականացնում են հհ-ում գործող ներքին իրավական ակտերին համապատասխան, այդ թվում սոցիալական և բնապահպանական կարգավորող նորմերը:

 

 

 Բիզնեսի Զարգացում ( IFC/BSTDB)

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

մինչև 300 000 ԱՄՆ դոլար 

Անվանական տոկոսադրույք

13,5%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

մինչև 60 ամիս

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում (դիֆերենցված)

-ադապտացված ժամանակացույց

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.unibank.am/hy/service/business/bizdev.php

Երկարաժամկետ (EIB)

Նախատեսված է բիզնես նպատակների` գյուղատնտեսության, գյուղվերամշակման, զբոսաշրջության և սպասարկման ոլորտներում ՀՀ-ում գործունեություն իրականացնող ձեռնարկությունների ֆինանսավորման համար:

 

 

Երկարաժամկետ (EIB)

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

ըստ վարկային կոմիտեի որոշման

Անվանական տոկոսադրույք

մինչև 9.5 %

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

մինչև 90 ամիս

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում(անուիտետ)

-ճկուն

-տոկոսագումարի ամենամսյա մարում

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.unibank.am/hy/service/business/101530.php

«էներգաարդյունավետ» (KfW)

Նախատեսված է էներգաարդյունավետ միջոցառումների իրականացման և բիզնեսի էներգոծախսերի օպտիմալացման համար` արտադրության, սննդի արտադրություն, արևտրի (մանրածախ և մեծածախ) և պահեստների, շինարարության, գյուղատնտեսության, գյուղատնտեսական ապրանքների վերամշակման և պահպանման, տուրիզմի (հյուրանոցներ և ռեստորաններ), սպասարկման ոլորտ, տրանսպորտ և այլն:

 

 

«էներգաարդյունավետ» (KfW)

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

1,000,000 - 500,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

մինչև 13%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

մինչև 60 ամիս

Տրամադրման եղանակ

փոխանցվում է հաճախորդի բանկային հաշվին

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում(անուիտետ)

-ճկուն

-տոկոսագումարի ամենամսյա մարում

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.unibank.am/hy/service/business/energ.php

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով