Բիզնես վարկեր

Վարկերը տրամադրվում են իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռնարկատերերին, որոնք ունեն առնվազն 3 ամսվա անընդմեջ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու փորձ:

 

 

Բիզնես վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ կամ այլ արտարժույթ

Վարկի գումար

300.000 – 30.000.000 ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթ

Անվանական տոկոսադրույք

12-22%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

1- 60 ամիս

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ կամ անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://agroleasing.am/բիզնես-վարկեր

Գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկերը տրամադրվում են ՀՀ տարածքում գործող ֆերմերներին և այգեգործներին՝ այգեգործության և բուսաբուծության նպատակներով:

 

 

Գյուղատնտեսական վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ կամ այլ արտարժույթ

Վարկի գումար

300.000 – 30.000.000 ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթ

Անվանական տոկոսադրույք

12-22%

Փաստացի տոկոսադրույք

14-45%

Ժամկետ

1- 60 ամիս

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ կամ անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://agroleasing.am/գյուղատնտեսական-վարկեր

Սպառողական վարկեր

Այս վարկը տրամադրվում է ֆիզիկական անձանց կենցաղային տեխնիկայի, կահույքի, բնակարանների, երեխաների խնամքի, կրթության ֆինանսավորման, հանգստի կազմակերպման և առողջության վերականգնման ու բուժման ֆինանսավորման, տարբեր միջոցառումների կազմակերպման ֆինանսավորման նպատակներով:

 

 

 

Սպառողական վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

առավելագույնը` 5,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

20-22%

Փաստացի տոկոսադրույք

26-45%

Ժամկետ

1 – 36 ամիս

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ կամ անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://agroleasing.am/սպառողական-վարկեր

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով