Էներգաարդյունավետ բնակարանային վերանորոգման վարկ

Վարկի նպատակն է` տան/բնակարանի էներգաարդյունավետության բարելավումը: Վարկի գումարի առնվազն 40%-ը պետք է օգտագործվի տան էներգաարդյունավետության բարելավման և հին կենցաղային տեխնիկայի փոխարինման կամ նորի ձեռք բերման նպատակով: Վարկը ձեւակերպելու համար կարելի է լրացնել օնլայն հայտ:

 

 

Էներգաարդյունավետ բնակարանային վերանորոգման վարկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ

Վարկի գումար

5 000 000-25 000 000 ՀՀ Դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

10%

Փաստացի տոկոսադրույք

11.2-13.1%

Ժամկետ

5-20 տարի

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://firstmortgage.am/energy-efficient-housing-renovation-loan/

Հիփոթեքային վարկի վերավարկավորում

Ձեռք բերման նպատակով կամ վերանորոգման նպատակով տրամադրված վարկերը այլ կազմակերպություններում վերաֆինանսավորվում են “Առաջին Հիփոթեքային Ընկերություն” ՍՊԸ-ի կողմից ԱՄՆ դոլարով: Վարկը հնարավոր է ձեւակերպել օնլայն տարբերակով:

 

 

 

Հիփոթեքային վարկի վերավարկավորում

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ Դոլար

Վարկի գումար

սկսած 10 000 ԱՄՆ Դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

սկսած 9%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

-մինչև 20 տարի ` ձեռք բերելու և վերաֆինանսավորելու դեպքում

-մինչև 15 տարի `վերանորոգելու դեպքում

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://firstmortgage.am/վերավարկավորում/

Ավտոմեքենայի գրավով

Վարկը հնարավոր է ձեւակերպել օնլայն հայտը լրացնելով: ավտոմեքենայի արտադրման տարեթիվը գրավադրման պահին ռուսական արտադրության ավտոմեքենանների համար չպետք է լինի 5 տարուց ավելի հին, այլ երկրների արտադրության ավտոմեքենաների համար չպետք է լինի ավելի հին քան 12 տարին:

 

 

Ավտոմեքենայի գրավով

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

100.000-2.000.000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

17-24 %

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

մինչև 5 տարի

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ կամ անկանխիկ՝ բանկային չեկով

Մարման եղանակ

մայր գումարի հավասարաչափ մարում (դիֆերենցված)

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://firstmortgage.am/ավտովարկ-2/

Առանց գրավի

Վարկի տրամադրման համար անհրաժեշտ պայման է, որ վարկառուն ունենա բավարար եկամտի կայուն աղբյուր, դրական վարկային պատմություն, ինչպես նաև լինի բարձր հեղինակություն վայելող ընկերության աշխատակից։ Վարկը հնարավոր է ձեւակերպել օնլայն հայտը լրացնելով:

 

 

 

Առանց գրավի

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

առավելագույնը 1,500,000 դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

15-24 %

Փաստացի տոկոսադրույք

18.6-29.7%

Ժամկետ

մինչև 2 տարի

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ

Մարման եղանակ

մայր գումարի հավասարաչափ մարում (դիֆերենցված)

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://firstmortgage.am/առանց-գրավի/

Հատուկ առաջարկներ

Առաջարկվում է ձեռք բերման նպատակով կամ վերանորոգման նպատակով տրամադրված վարկերի վերաֆինանսավորում, բնակարանի կամ առանձնատան ձեռքբերման վարկեր, վերանորոգման վարկեր:

 

 

Հատուկ առաջարկներ

Վարկի արժույթ

-ԱՄՆ Դոլար` Հիփոթեքային վարկերի վերաֆինանսավորում ԱՄՆ դոլարով, Բնակարանի ձեռքբերման եւ վերանորոգման վարկեր ԱՄՆ դոլարով

-ՀՀ Դրամ` Բնակարանի ձեռքբերման եւ վերանորոգման վարկեր ՀՀ դրամով, Բնակարանի կամ առանձնատան ձեռքբերման վարկեր ՀՀ մարզերում

Վարկի գումար

-

Անվանական տոկոսադրույք

-գործող տոկոսադրույք – 1%` Հիփոթեքային վարկերի վերաֆինանսավորում ԱՄՆ դոլարով

-սկսած 9 %` Բնակարանի ձեռքբերման եւ վերանորոգման վարկեր ԱՄՆ դոլարով

-սկսած 11%` Բնակարանի ձեռքբերման եւ վերանորոգման վարկեր ՀՀ դրամով

-10%` Բնակարանի կամ առանձնատան ձեռքբերման վարկեր ՀՀ մարզերում

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

-մինչև 15 տարի` Բնակարանի ձեռքբերման եւ վերանորոգման վարկեր ԱՄՆ դոլարով

-մինչև 20 տարի` Բնակարանի ձեռքբերման եւ վերանորոգման վարկեր ՀՀ դրամով, Բնակարանի կամ առանձնատան ձեռքբերման վարկեր ՀՀ մարզերում

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://firstmortgage.am/հատուկ-առաջարկ/

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով