Սպառողական Թեթև

Վարկը նախատեսված է հաճախորդի կենսապայմանների բարելավման և այլ սպառողական նպատակների համար: Վարկառուն վարկային միջոցները ստանալիս պետք է գործի իր անունից և իր օգտին: Արգելվում է վարկ վերցնել ի օգուտ երրորդ անձի:

 

 

Սպառողական Թեթև

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

75 000 – 500 000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

14.9%

Փաստացի տոկոսադրույք

55.5 - 118.8%

Ժամկետ

6-24 ամիս

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ, անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.finca.am/products/consumer-soft-loan/

Գյուղ Թեթև

Վարկը տրամադրվում է գյուղատնտեսական գործունեությունը և ապրելակերպը բարելավելու համար՝ շրջանառու և հիմնական միջոցների համալրման, ինչպես նաև գյուղատնտեսական այլ կարիքների համար:

 

 

Գյուղ Թեթև

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

75 000 – 500 000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

14.9%

Փաստացի տոկոսադրույք

55.5 - 118.8%

Ժամկետ

6 - 24 ամիս

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ, անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.finca.am/products/rural-soft-loan/

Բիզնես Թեթև

Վարկերը մշակված են հատկապես Փոքր և Միջին ձեռնարկությունների ֆինանսավորման համար: Վարկը տրամադրվում է շրջանառու և հիմնական միջոցների համալրման, ինչպես նաև բիզնեսի այլ կարիքների համար:

 

 

 

Բիզնես Թեթև

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

75 000-500 000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

14.9%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

6-24 ամիս

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ, անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամենամսյա հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.finca.am/products/business-soft-loan/

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով