SMS վարկ

Օնլայն վարկավորում ՝ 09:00-24:00: Գումարը ստանում եք Ձեր բանկային քարտին, կանխիկացնում եք մոտակա բանկոմատից:

 

 

SMS վարկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

50,000-200,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

24%

Փաստացի տոկոսադրույք

50,99-204,43%

Ժամկետ

45 օր- 12 ամիս

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

-ժամկետի վերջում `45 օրվա

-ամսական հավասարաչափ մարում( անուիտետ)` 12 ամիս

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.globalcredit.am/loans/sms-credit.html

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով