Ավտովարկ

Վարկը տրամադրվում է 18-70 տարեկան ՀՀ ում բնակվող Ֆիզիկական անձանց՝ երկրորդային շուկայից ավտոմեքենայի ձեռբերման նպատակով:

 

 

Ավտովարկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

-250,000-3,000,000 ՀՀ դրամ

-3,000,001-20,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

18-24%

Փաստացի տոկոսադրույք

-36.17% - 76,19%

-35,58-76,19%

Ժամկետ

6-84 ամիս

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.mogo.am/hy/avtovark

ՄՈԳՈ ՀԻՄԱ

Վարկը տրամադրվում է 18-70 տարեկան ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող, ՀՀ-ում բնակվող Մոգո ՈՒՎԿ-ի վարկունակության ներքին պայմաններին բավարարող ֆիզիկական անձանց:

 

 

ՄՈԳՈ ՀԻՄԱ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

-30,000-150,000` առաջին վարկ

-30,000-250,000` կրկնվող վարկ

Անվանական տոկոսադրույք

-0%` առաջին վարկ

-24%` կրկնվող վարկ

Փաստացի տոկոսադրույք

81.05-82.5%` կրկնվող վարկ

Ժամկետ

-14 օր

-30 օր

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ

Մարման եղանակ

ամենամսյա հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.mogo.am/hy/mogo-hima

Մեքենայի գրավով վարկ

Վարկը տրամադրվում է 18-70 տարեկան ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող, ՀՀ-ում բնակվող Մոգո ՈՒՎԿ-ի վարկունակության ներքին պայմաններին բավարարող ֆիզիկական անձանց:

 

 

 

Մեքենայի գրավով վարկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

-350,000-3,000,000 ՀՀ դրամ

-3,000,001-20,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

18-24%

Փաստացի տոկոսադրույք

-36.17-76.19%

-35.58-76.19%

Ժամկետ

6-84 ամիս

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամենամսյա հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.mogo.am/hy/avtomeqenayi-gravov-vark

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով