«Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ համագործակցության ծրագրի շրջանակներում

Տրամադրվում է անշարժ գույքի ձեռք բերման, կառուցման կամ վերանորոգման նպատակով: Վարկառու են հանդիսանում երիտասարդ ընտանիքները, որտեղ ամուսիններից առնվազն մեկը երիտասարդ է, իսկ մյուսի տարիքը չի գերազանցում 35-ը, և ամուսինների գումարային տարիքը չի գերազանցում 65-ը, կամ երեխա ունեցող երիտասարդ միայնակ ծնողի տարքը չի գերազանցում 35-ը:

 

 

«Բնակարան երիտասարդներին» ՎՎԿ ՓԲԸ համագործակցության ծրագրի շրջանակներում

Երիտասարդ ընտանիքին մատչելի բնակարան

Նորակառույց շենքերում բնակարանների ձեռքբերում

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

275 000 – 17 500 000 ՀՀ դրամ

275 000 – 25 000 000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

-4% + 4%` սուբսիդավորմանտոկոսադրույք` մարզերում բնակելի անշարժ գույք ձեռք բերելու դեպքում

-6% + 2% սուբսիդավորման տոկոսադրույք` Երևանում

նվազագույնը  10.5%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

-

Ժամկետ

նվազագույնը  10 տարի 

առավելագույնը  10 տարի

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ, անկանխիկ

կանխիկ, անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անունիտետ)

ամսական հավասարաչափ մարում (անունիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://mycredit.am/mortage-loans

«Ազգային Հիպոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ համագործակցության ծրագրի շրջանակում

Տրամադրվում է անշարժ գույքի ձեռք բերման, կառուցման կամ վերանորոգման նպատակով: Վարկի սպասարկման նվազագույն ամսական միջնորդավճար չի կիրառվում:

 

 

 

«Ազգային Հիպոթեքային Ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ համագործակցության ծրագրի շրջանակում

Անշարժ գույքի ձեռքբերում, վերանորոգում և կառուցապատում

«Ջերմօջախ»

«Էներգախնայողություն»

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

275 000 – 60 000 000 դրամ

275 000 – 2 200 000 դրամ

2 200 000-5 500 000 դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

մինչև 3 տարի `

-10.5%` ձեռքբերում

-11.5%` վերանորոգում և կառուցապատում

3 տարուց ավել`

-11.5%` ձեռքբերում

-12.5%` վերանորոգում և կառուցապատում

նվազագույնը 12%

նվազագույնը 10%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

-

-

Ժամկետ

առավելագույնը  10 տարի

առավելագույնը  10 տարի

առավելագույնը  10 տարի

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ ,անկանխիկ

կանխիկ ,անկանխիկ

կանխիկ ,անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անունիտետ)

-ամսական հավասարաչափ մարում (անունիտետ)

-մայր գումարի հավասրաչափ մարում (դիֆերենցված)

-ամսական հավասարաչափ մարում (անունիտետ)

-մայր գումարի հավասրաչափ մարում (դիֆերենցված)

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://mycredit.am/mortage-loans

Սեփական ռեսուրսներով

Տրամադրվում է անշարժ գույքի ձեռք բերման, կառուցման կամ վերանորոգման նպատակով: Վարկի տրամադրման որոշման կայացումը տեւում է 10 աշխատանքային օր:

 

 

Սեփական ռեսուրսներով

Ձեռքբերում

Վերանորոգում/Կառուցապատում

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ, ԱՄՆ Դոլար

ՀՀ Դրամ, ԱՄՆ Դոլար

Վարկի գումար

-100 000 – 25 000 000 ՀՀ Դրամ

-200-50 000 ԱՄՆ Դոլար

-1 000 000-25 000 000 ՀՀ Դրամ

-2000 – 50 000 ԱՄՆ Դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

-22%` ՀՀ Դրամ

-20%` ԱՄՆ Դոլար

-22%` ՀՀ Դրամ

-20%` ԱՄՆ Դոլար

Փաստացի տոկոսադրույք

-

-

Ժամկետ

5 տարի

5 տարի

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ ,անկանխիկ

կանխիկ ,անկանխիկ

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անունիտետ)

-մայր գումարի հավասրաչափ մարում (դիֆերենցված)

-ամսական հավասարաչափ մարում (անունիտետ)

-մայր գումարի հավասրաչափ մարում (դիֆերենցված)

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://mycredit.am/mortage-loans

Հիմա

Տրամադրվում է ՀՀ տարածքում գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին, ինչպես նաև մարզերում բնակվող գյուղատնտեսությամբ զբաղված ֆիզիկական անձանց:

 

 

 

Հիմա

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ, ԱՄՆ Դոլար

Վարկի գումար

-100 000 - 2 000 000 ՀՀ Դրամ

-250-5 000 ԱՄՆ Դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

-24%` ՀՀ Դրամ

-22%` ԱՄՆ Դոլար

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

2 տարի

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ, անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://mycredit.am/agricultural-loans

Կայուն աճ

Տրամադրվում է ՀՀ տարածքում գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին, ինչպես նաև մարզերում բնակվող գյուղատնտեսությամբ զբաղված ֆիզիկական անձանց:

 

 

Կայուն աճ

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ, ԱՄՆ Դոլար

Վարկի գումար

-2 000 000-5 000 000 ՀՀ Դրամ

-5 000-10 000 ԱՄՆ Դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

-24%` ՀՀ Դրամ

-22%` ԱՄՆ Դոլար

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

3 տարի

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ, անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://mycredit.am/agricultural-loans

Հավատարիմ գործընկեր

Տրամադրվում է ՀՀ տարածքում գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին, ինչպես նաև մարզերում բնակվող գյուղատնտեսությամբ զբաղված ֆիզիկական անձանց:

 

 

 

Հավատարիմ գործընկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ, ԱՄՆ Դոլար

Վարկի գումար

-5 000 000-10 000 000 ՀՀ Դրամ

-10 000-25 000 ԱՄՆ Դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

-23%` ՀՀ Դրամ

-21%` ԱՄՆ Դոլար

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

5 տարի

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ, անկանխիկ

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում (դիֆերենցված)

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://mycredit.am/agricultural-loans

Զարգացում

Տրամադրվում է ՀՀ տարածքում գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին, ինչպես նաև մարզերում բնակվող գյուղատնտեսությամբ զբաղված ֆիզիկական անձանց:

 

 

Զարգացում

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ, ԱՄՆ Դոլար

Վարկի գումար

-նվազագույնը 10 000 000 ՀՀ Դրամ

-նվազագույնը 25 000 ԱՄՆ Դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

-22%` ՀՀ Դրամ

-20%` ԱՄՆ Դոլար

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

5 տարի

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ, անկանխիկ

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում (դիֆերենցված)

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://mycredit.am/agricultural-loans

Պարզ վարկեր

Տրամադրվում է ՀՀ տարածքում գործունեություն ծավալող իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերին, ինչպես նաև մարզերում բնակվող գյուղատնտեսությամբ զբաղված ֆիզիկական անձանց:

 

 

 

Պարզ վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ

Վարկի գումար

նվազագույնը՝ 100 000 ՀՀ դրամ

առավելագույնը՝ 250 000 -1 000 000 ՀՀ դրամ (կախված սքորներից)

Անվանական տոկոսադրույք

24%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

12 -24 ամիս:

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ, անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://mycredit.am/agricultural-loans

Ավտոմեքենայի ձեռք բերման նպատակով վարկեր

Նախատեսված է ավտոմեքենա ձեռք բերելու համար: Ստանալու համար կարելի է լրացնել նաեւ օնլայն հայտ:

 

 

Ավտոմեքենայի ձեռք բերման նպատակով վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ

Վարկի գումար

500 000-5 000 000 դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

22%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

3 տարի

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ, անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր`http://mycredit.am/car-loans

Լոմբարդային (ոսկյա իրերի գրավադրմամբ) վարկեր

Վարկառուի կողմից պարտավորությունների չկատարման դեպքում`գրավի հաշվին պարտավորությունները մարելու դեպքում, եթե Վարկառուի վարկային պարտավորությունները ծածկելու համար գրավը բավարար չէ, ապա այդ դեպքում պարտավորությունների մարումը կիրականացվի Վարկառուի այլ գույքի հաշվին:

 

 

 

Լոմբարդային (ոսկյա իրերի գրավադրմամբ) վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ

Վարկի գումար

չի սահմանվում

Անվանական տոկոսադրույք

24%

Փաստացի տոկոսադրույք

27.38-59.94%

Ժամկետ

առավելագույնը  24 ամիս

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ, անկանխիկ

Մարման եղանակ

մայր գումարի մարման եղանակ՝

-միանվագ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

վարկի տոկոսների մարման եղանակ՝

-վարկի տրամադրման պահին  

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր`http://mycredit.am/lombard-loans

Անշարժ գույքի գրավով

Տրամադրվում է անշարժ գույքի գրավի առակայության դեպքում: Վարկը ստանալու հայտ հնարավոր է լրացնել նաեւ օնլայն տարբերակով:

 

 

Անշարժ գույքի գրավով

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

1.000.000-10.000.000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

22%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

5 տարի

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ/անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://mycredit.am/consumer-loans

Արագ վարկեր

Վարկառու են հանդիսանում ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձինք, որոնց տարիքը վարկի տրման պահին ցածր չէ 21-ից և վարկի մարման ժամկետը լրանալու պահին չի գերազանցում 63-ը: Վարկը ստանալու հայտ հնարավոր է լրացնել նաեւ օնլայն տարբերակով:

 

 

 

Արագ վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

150,000 -500.000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

24%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

12 -24 ամիս

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ/անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://mycredit.am/consumer-loans

«ՄԻՔՍ» վարկեր

Մինչև 500,000 ՀՀ դրամ գումարով վարկերի դեպքում պահանջվում է՝ առնվազն մեկ ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն և/կամ այլ ընդունելի գրավ, 500,000 ՀՀ դրամից ավել վարկերի դեպքում առնվազն երկու ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն և/կամ այլ ընդունելի գրավ: Վարկը ստանալու հայտ հնարավոր է լրացնել նաեւ օնլայն տարբերակով:

 

 

«ՄԻՔՍ» վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

100.000-1.000.000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

24%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

մինչև 2 տարի

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ/անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://mycredit.am/consumer-loans

«ՄԻՔՍ+» վարկեր

Պահանջվում է գրավ՝ նշարժ գույք և/կամ տրանսպորտային միջոցներ, առնվազն մեկ ֆիզիկական և/կամ իրավաբանական անձանց երաշխավորություն և/կամ այլ ընդունելի գրավ: Վարկը ստանալու հայտ հնարավոր է լրացնել նաեւ օնլայն տարբերակով:

 

 

 

«ՄԻՔՍ+» վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

1.000.000-5.000.000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

24%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

36 ամիս

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ/անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://mycredit.am/consumer-loans

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով