Ավտոմեքենայի ձեռքբերման

Վարկը տրամադրվում է ավտոմեքենա ձեռք բերելու նպատակով՝ 21 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց, որոնց տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի գերազանցում 70 տարեկանը:

 

 

Ավտոմեքենայի ձեռքբերման

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

-3,000,000 - 10,000,000` առաջնային շուկա

-1,000,000 - 10,000,000` երկրորդային շուկա

Անվանական տոկոսադրույք

-17%` առաջնային շուկա

-20%` երկրորդային շուկա

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

-72 ամիս` առաջնային շուկա

-60 ամիս` երկրորդային շուկա

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ կամ անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.normancredit.am/hy/42

Բիզնես վարկեր

Վարկը տրամադրվում է իրավաբանական անձանց՝ 21 տարին լրացած  անհատ ձեռնարկատերերին, որոնց տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի կարող գերազանցել 70 տարեկանը​​​:

 

 

Բիզնես վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

-1,000,000-4,000,000 ՀՀ դրամ

-2,000-8,000  ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

-սկսած 16%`ՀՀ դրամ

-սկսած 14%`ԱՄՆ դոլար

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

մինչև 60 ամիս

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ և/կամ անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամենամսյա

 

Պաշտոնական աղբյուր`https://www.normancredit.am/hy/107

Հիփոթեքային վարկեր (անշարժ գույքի վերանորոգում)

Վարկը տրամադրվում է անշարժ գույքի վերանորոգման նպատակով՝ 21 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց , որոնց տարիքը վարկի տրամադրման պահին չպետք է գերազանցի 60 տարեկանը:​​​​​​​

 

 

 

Հիփոթեքային վարկեր (անշարժ գույքի վերանորոգում)

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ , ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

-3,000,000- 15,000,000 ՀՀ դրամ

-6,000-  30,000 ԱՄՆ դոլար​​​​​​​

Անվանական տոկոսադրույք

-12-14%` ՀՀ դրամ

-10-12%` ԱՄՆ դոլար

Փաստացի տոկոսադրույք

ՀՀ դրամ`

-13.83-15.94%`60ամիս

-14.74-17.09​​​​​​​%`61-120ամիս

-15.82-17.15​​​​​​​%`121-180ամիս

ԱՄՆ դոլար`

-11.56-13.58%`60ամիս

-12.44-14.72%`61-120ամիս

-13.46-14.76​​​​​​​%`121-180ամիս

Ժամկետ

-60ամիս

-61-120ամիս

-121-180ամիս

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ կամ անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)​​​​​​​

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.normancredit.am/hy/111

Հիփոթեքային վարկեր (անշարժ գույքի ձեռքբերում)

Վարկը տրամադրվում է անշարժ գույքի ձեռք բերման  նպատակով՝ 21 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց , որոնց տարիքը վարկի տրամադրման պահին չպետք է գերազանցի 65 տարեկանը:

 

 

Հիփոթեքային վարկեր (անշարժ գույքի ձեռքբերում)

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

-5,000,000-50,000,000 ՀՀ դրամ

-10,000 -100,000 ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

-10-12%` ՀՀ դրամ

-9-11%` ԱՄՆ դոլար

Փաստացի տոկոսադրույք

ՀՀ դրամ`

-11.29-12.37%`120 ամիս

-12.30-13.52%`121-180ամիս

-13.45-14.34%`181-240 ամիս

ԱՄՆ դոլար`

-10.17-11.22%`120 ամիս

-11.23-12.17%`121-180ամիս

-12.32-13.03%`181-240 ամիս

Ժամկետ

-120 ամիս

-121-180ամիս

-181-240 ամիս

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ կամ անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)​​​​​​​

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.normancredit.am/hy/110

Z-ART

Վարկը տրամադրվում է «Զարտ» ՍՊԸ-ից ձեռք բերված ոսկյա իրերի և զարդերի գրավադրմամբ ՝ 21 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց, որոնց տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի կարող գերազանցել 65 տարեկանը:

 

 

 

Z-ART

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

100,000 – 10,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

0%

Փաստացի տոկոսադրույք

0%

Ժամկետ

մինչև 12 ամիս

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.normancredit.am/hy/103

Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ

Վարկը տրամադրվում է ոսկյա իրերի գրավադրմամբ՝ 18  տարին    լրացած   ՀՀ    քաղաքացի    կամ    ռեզիդենտ    ֆիզիկական    անձանց, որոնց տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի գերազանցում 70 տարեկանը:

 

 

Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

100,000 -1,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

14-18%

Փաստացի տոկոսադրույք

16.3-43.44%

Ժամկետ

1-48 ամիս

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ

Մարման եղանակ

-վարկի տոկոսները յուրաքանչյուր ամիս,իսկ մայր գումարը ժամկետի վերջում

-վարկի տոկոսները ամբողջությամբ նախապես,իսկ մայր գումարը ժամկետի վերջում

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.normancredit.am/hy/81

Ադամանդե իրերի գրավադրմամբ

Վարկը տրամադրվում է ադամանդյա իրերի գրավադրմամբ՝ 18  տարին    լրացած   ՀՀ    քաղաքացի    կամ    ռեզիդենտ    ֆիզիկական    անձանց, որոնց տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի գերազանցում 70 տարեկանը:

 

 

 

Ադամանդե իրերի գրավադրմամբ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

100,000 -10,000,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

24%

Փաստացի տոկոսադրույք

27.19-60.86%

Ժամկետ

1-48 ամիս

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ

Մարման եղանակ

-վարկի տոկոսները յուրաքանչյուր ամիս,իսկ մայր գումարը ժամկետի վերջում

-վարկի տոկոսները ամբողջությամբ նախապես,իսկ մայր գումարը ժամկետի վերջում

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.normancredit.am/hy/43

Անշարժ Գույքի Գրավադրմամբ

Վարկը տրամադրվում է անշարժ գույքի գրավով՝  21 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց, որոնց տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի գերազանցում 70 տարեկանը:

 

 

Անշարժ  Գույքի Գրավադրմամբ

Առանց եկամտի հավաստման

Եկամտի հավաստմամբ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

1.000.000-5.000.000 ՀՀ դրամ

1.000.000-10.000.000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

20 %

19 %

Փաստացի տոկոսադրույք

22.84-26.75%

21.08-24.34%   

Ժամկետ

60 ամիս

84 ամիս

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ կամ անկանխիկ

կանխիկ կամ անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.normancredit.am/hy/28

NORMAN-WAGEN

Վարկը տրամադրվում է իրավաբանական անձանց, 21 տարին լրացած  անհատ ձեռնարկատերին, որոնց տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի կարող գերազանցել 70 տարեկանը:

 

 

 

NORMAN-WAGEN

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

մինչև  35 000 000 ՀՀ դրամ​​​​​​​

Անվանական տոկոսադրույք

12-20%

Փաստացի տոկոսադրույք

12.42-24.78%

Ժամկետ

-մինչև 60 ամիս

-61-84 ամիս ժամկետի դեպքում տոկոսադրույքը 1%-ով բարձր

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.normancredit.am/hy/101

Աշխատավարձի Ապահովմամբ

Վարկը տրամադրվում է եկամուտ ունեցող, 21 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց, որոնց տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի գերազանցում 70 տարեկանը:

 

 

Աշխատավարձի Ապահովմամբ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

-100.000-500.000 ՀՀ դրամ

-500.001-2.500.000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

20%

Փաստացի տոկոսադրույք

23.48-27.19%

Ժամկետ

-24ամիս

-24-48սմիս

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ կամ անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.normancredit.am/hy/44

Ավտոմեքենայի Գրավադրմամբ

Վարկը տրամադրվում է ավտոմեքենայի գրավով՝  21 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց, որոնց տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի գերազանցում 70 տարեկանը:

 

 

 

Ավտոմեքենայի Գրավադրմամբ

Առանց եկամտի հավաստման

Եկամտի հավաստմամբ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

1.000.000-4.000.000 ՀՀ դրամ

1.000.000-7.000.000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

22%                                               

21%

Փաստացի տոկոսադրույք

28,39-33,19%

26,85-31,80%

Ժամկետ

60 ամիս

60 ամիս

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ կամ անկանխիկ

կանխիկ կամ անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.normancredit.am/hy/29

Ապառիկ Վարկավորում

Վարկը տրամադրվում է 21 տարին լրացած ՀՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց, որոնց տարիքը վարկի մարման վերջնաժամկետին չի գերազանցում 63 տարեկանը:

 

 

Ապառիկ Վարկավորում

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

30 000 - 1 000 000 ՀՀ դրամ​​​​​​​

Անվանական տոկոսադրույք

0%

Փաստացի տոկոսադրույք

24%

Ժամկետ

12-48 ամիս

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.normancredit.am/hy/1466

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով