Ուսման վարկեր

Տրամադրվում է 1 աշխատանքային օրվա ընթացքում ՝ ուսման վարձը վճարելու նպատակով՝ պետական և պետական հավատարմագրում ունեցող ԲՈՒՀ-երի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ուսանողներին:

 

 

Ուսման վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

100․000-2 000 000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

16%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

12-24 ամիս

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

Ապահովվածություն

-

 

Պաշտոնական աղբյուր՝ https://www.inecobank.am/hy/Individual/purpose-loans/education

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով