Ուսանողական վարկեր

Ուսանողական վարկերը տրամադրվում են «ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող և ՀՀ պետական կամ պետական հավատարմագրություն ունեցող բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրիատի ու մագիստրատուրայի ուսանողներին տրամադրվող ուսումնական վարկերի հատուկ վարկային ծրագրի» ներքո: Ծրագրի հիմնական նպատակն է թեթևացնել վճարովի համակարգում ուսումնառող ուսանողների ուսման վարձի բեռը:

 

 

 

Ուսանողական վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

առավելագույնը 2,800,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

հաստատագրվաշ տոկոսադրույք, ոչ ավել, քան Ընկերության կողմից տրամադրված վարկի տոկոսադրույք գումարած 3 տոկոսային կետ։

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

առավելագույնը 10 տարի

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում  (անուիտետ)

Ապահովվածություն

ուսանողի ծնողի(ների) կամ խնամակալի(ների) երաշխավորություն, ուսանողի չափահաս և ծնողների մահացած լինելու դեպքում՝ երրորդ անձի երաշխավորություն

 

Պաշտոնական աղբյուր՝http://www.hfy.am/am/HFY_Student_credits.html

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով