Մասնագիտական կրթական վարկ

Անհատների(ուսանողների), աշխատակիցների համար է, որը հնարավորություն է տալիս նրանց ստանալ մասնագիտական եւ որակավորման բարձրացման համար անհրաժեշտ կրթություն:

 

 

Մասնագիտական կրթական վարկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ

Վարկի գումար

50 000-500 000 ՀՀ Դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

15%

Փաստացի տոկոսադրույք

20-22%

Ժամկետ

24 ամիս

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

տոկոսադրույքը կիրառվում է նվազող մնացորդի նկատմամբ, մայր գումարի հավասարաչափ մարում, վարկի առաջին 6 ամիսների ընթացքում գործում է մայր գումարի դադարի շրջան

Ապահովվածություն

առնվազն մեկ անձի երաշխավորություն, կարող է պահանջվել լրացուցիչ այլ երաշխավորություններ

                                      

Պաշտոնական աղբյուր` http://sefmicro.org/hy/loan/vocational-educational-loans/

Կրթական վարկ

Սպառողական վարկատեսակ է, վարկառու են հանդիսանում ուսանողները եւ/կամ ուսանողի ծնողները, ընտանիքի այլ վարկունակ անդամները:

 

 

Կրթական վարկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

առավելագույնը 2 000 000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

12%

Փաստացի տոկոսադրույք

15-17%

Ժամկետ

առավելագույնը 8 տարի

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

տոկոսադրույքը կիրառվում է նվազող մնացորդի նկատմամբ, մայր գումարը վճարվում է հավասարաչափ մարման եղանակով

Ապահովվածություն

առնվազն մեկ անձին երաշխավորություն, կարող է պահանջվել նաև լրացուցիչ այլ երաշխավորություն

 

Պաշտոնական աղբյուր` http://sefmicro.org/hy/loan/educational-loans/

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով