Վարկային գիծ (իրավաբանական անձանց համար)

Տրամադրման համար գանձվում են հետեւյալ միջնորդավճարները՝ վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար` միանվագ 40 հազ. ՀՀ դրամ, վարկի սպասարկման միջնորդավճար`վարկի պայմանագրային գումարի 2.5% միանվագ, վարկի տրամադրում` 0.5%:

 

 

Վարկային գիծ (իրավաբանական անձանց համար)

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ

Վարկի գումար

3․000․000-50․000․000 ՀՀ Դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

13-20%, 12-18 %

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

մինչեւ 60 ամիս

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-

Չօգտագործված մասին տոկոսադրույք

1-3%

Գրավ/ապահովվածություն

անշարժ կամ շարժական գույք, երաշխիք, երաշխավորություն, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքով նախատեսված այլ եղանակներ

 

Պաշտոնական աղբյուր`http://www.gladzoruco.am/index.php/services/joomla-overview/2014-08-23-09-40-43

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով