Ոսկու գրավով սպառողական վարկեր

Տոկոսագումարների մարման ճկուն համակարգով սպառողական վարկ է: 

 

 

Ոսկու գրավով սպառողական վարկեր

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

նվազագույն գումար `50,000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

-9.9%` ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-12.9-18,9%` եռամսյա մարումներ

Փաստացի տոկոսադրույք

20.12-23.77%

20.54-22.55%

20.28%

Ժամկետ

3-24 ամիս

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-եռամսյա մարումներ

Գրավ/ապահովվածություն

ոսկյա իրեր

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

առավելագույնը՝ 100%

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.acba.am/hy/individuals/loans/collateral-loans/gold-pledge

Ոսկու գրավով չվերականգնվող վարկային գիծ

Տրամադրվում են ՀՀ ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց` ArCa Credit վճարային քարտով:

 

 

Ոսկու գրավով չվերականգնվող վարկային գիծ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Վարկի գումար

առավելագույնը՝ 10,000,000 ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Անվանական տոկոսադրույք

  • ՀՀ դրամ` 21-21,5%
  • ԱՄՆ դոլար` 15 %
  • Եվրո` 14 %

Փաստացի տոկոսադրույք

  • ՀՀ դրամ` 23.14-23.75%
  • ԱՄՆ դոլար` 16.07 %
  • Եվրո` 14.93 %

Ժամկետ

մինչև 24 ամիս

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

յուրաքանչյուր ամսվա 1-20-ը ընկած ժամանակահատվածում` ամսական հավասարաչափ (անուիտետային) մուտքեր քարտային հաշվին կամ եռամսյակային տոկոսագումարների չափով մուտքեր, իսկ ժամկետի վերջում վարկային գծի ամբողջական մարում,

Գրավ/ապահովվածություն

ոսկյա իրեր

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

առավելագույնը՝ 100%

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.acba.am/hy/individuals/loans/credit-lines/gold-pledge-non-revolving-credit-line

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով