Սպառողական

Վարկի նպատակը ոսկու գրավով սպառողական վարկերի ձեռքբերումն է:

 

 

Սպառողական

600% վարկ-գրավ հարաբերակցությամբ

Ստանդարտ

90 օր ժամկետով

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

150.000 - 2.600.000 ՀՀ դրամ

 

 

 

50.000 - 2.600.000 ՀՀ դրամ

50.000 - 2.600.000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

17.5-21.5%

13,5-20.75%

53,75-%

Ժամկետ

-11-13 ամիս`մայր գումարը պայմանագրի ժամկետի ավարտին մարման դեպքում

-36-60 ամիս` անուիտետային մարումների դեպքում

-6 ամիս`մայր գումարը պայմանագրի ժամկետի ավարտին մարման դեպքում

-36-60 ամիս` անուիտետային մարումների դեպքում

90 օր

Տրամադրման եղանակ

-

-

-

Մարման եղանակ

-

-

-

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.ardshinbank.am/content/սպառողական-0

Գյուղատնտեսական

Վարկի նպատակը ոսկու գրավով սպառողական վարկերի ձեռքբերումն է:

 

 

 

Գյուղատնտեսական

600% վարկ-գրավ հարաբերակցությամբ

Ստանդարտ

90 օր

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ Դոլար

ԱՄՆ Դոլար

ԱՄՆ Դոլար

Վարկի գումար

300-5200 ԱՄՆ դոլար

100-5200 ԱՄՆ դոլար

100-5200 ԱՄՆ դոլար   

Անվանական տոկոսադրույք

13.5 – 18.5%

8.5 - 16 %

0․75-2%

Ժամկետ

-11-13 ամիս`մայր գումարը պայմանագրի ժամկետի ավարտին մարման դեպքում

-36-60 ամիս` անուիտետային մարումների դեպքում

6 ամիս`մայր գումարը պայմանագրի ժամկետի ավարտին մարման դեպքում

-36-60 ամիս` անուիտետային մարումների դեպքում

90 օր

Գրավ/ապահովվածություն

դեղին ոսկուց պատրաստված ոսկյա իրերը` ջարդոնի, զարդերի և այլ տեսքով, ինչպես նաև ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորները:

դեղին ոսկուց պատրաստված ոսկյա իրերը` ջարդոնի, զարդերի և այլ տեսքով, ինչպես նաև ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորները:

դեղին ոսկուց պատրաստված ոսկյա իրերը` ջարդոնի, զարդերի և այլ տեսքով, ինչպես նաև ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորները:

Տրամադրման եղանակ

-

-

-

Մարման եղանակ

-

-

-

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.ardshinbank.am/content/գյուղատնտեսական-0

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով