Ոսկու գրավով վարկ "Երեք 9"

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ անձանց սպառողական նպատակներով՝ սկսած 50 000 դրամից:

 

 

Ոսկու գրավով վարկ "Երեք 9"

Վարկի արժույթ

ՀՀ Դրամ

Վարկի գումար

սկսած 50 000 ՀՀ Դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

13.5- 16.5%

Փաստացի տոկոսադրույք

16.93 - 23.54%

Ժամկետ

3-36 ամիս

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

Գրավ/ապահովվածություն

ոսկյա իրեր

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

95- 100%

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://conversebank.am/hy/gold-backed-loans/

Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորների ձեռքբերման վարկ

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ քաղաքացիներին` Բանկից ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորներ ձեռք բերելու նպատակով:

 

 

 

Ոսկու ստանդարտացված ձուլակտորների ձեռքբերման վարկ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

100 000 – 8 000 000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

18.5 % 

Փաստացի տոկոսադրույք

21.38 - 23.86 %

Ժամկետ

12-36 ամիս 

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

Անուիտետային (հավասարաչափ ամսական մարում), որի մեջ փոփոխական մասերով մտնում են մայր գումարը և կուտակված տոկոսները։

Գրավ/ապահովվածություն

Ձեռքբերվող ոսկու ստանդարտացված ձուլակտոր 

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

90 %

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://conversebank.am/hy/standardized/

Ոսկյա իրերի գրավով ապահովված չվերականգնվող սահմանաչափով վարկային քարտեր

Վարկային քարտը տրամադրվում է «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ կողմից ՀՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ անձանց : Քարտի վարկային սահմանաչափը կարող է օգտագործվել տրամադրման օրվանից հաշված 1 ամսվա ընթացքում:

 

 

Ոսկյա իրերի գրավով ապահովված չվերականգնվող սահմանաչափով վարկային քարտեր

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Վարկի գումար

նվազագույնը՝ 50 000 ՀՀ դրամին համարժեք ԱՄՆ դոլար/ եվրո

Անվանական տոկոսադրույք

10-14%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

3-36 ամիս

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-վարկի տոկոսները յուրաքանչյուր ամիս, իսկ մայր գումարը ժամկետի վերջում

-վարկի տոկոսներն ամբողջությամբ նախապես, իսկ մայր գումարը

ժամկետի վերջում

Գրավ/ապահովվածություն

ոսկյա իրեր

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

95-100%

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://www.conversebank.am/u_files/file/Ampopagrer%202018/Gold%20Credit%20Card%20July%202018.pdf

Գյուղատնտեսական վարկ ոսկու գրավադրմամբ

Վարկը տրամադրվում է ՀՀ քաղաքացի և/կամ ռեզիդենտ անձանց ՝ ՀՀ դրամով, ԱՄՆ դոլարով կամ Եվրոյով:

 

 

 

Գյուղատնտեսական վարկ ոսկու գրավադրմամբ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Վարկի գումար

նվազագույնը՝ 300 000 դրամ կամ համարժեք արտարժույթ

Անվանական տոկոսադրույք

-13 %` ՀՀ դրամ, ծրագրային

-16 %` ՀՀ դրամ, սեփական

-12-14 %` ԱՄՆ դոլար

-10-11 %` Եվրո

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

Մինչև 1.5 մլն ՀՀ դրամի կամ համարժեք արտարժույթի ֆինանսավորումների դեպքում 12 - 36 ամիս, իսկ 1.5 մլն ՀՀ դրամ կամ համարժեք արտարժույթը գերազանցող ֆինանսավորումների դեպքում 12 - 60 ամիս:

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

  •  անուիտետային
  •  զսպանակաձև
  •  ճկուն

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

-

 

Պաշտոնական աղբյուր` https://conversebank.am/hy/agriculturalloans/

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով