Գյուղատնտեսական (ոսկու գրավով)

Վարկը տրամադրվում է տեղում: Վարկառուն պետք է 18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ լինի,պետք է հանդիսանա Բանկի քարտատեր և վարկը ստանալուն նախորդող առնվազն 60 օրվա ընթացքում քարտային հաշվին փոխանցված լինի աշխատավարձը:

 

 

Գյուղատնտեսական

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Վարկի գումար

նվազագույնը 10.000 ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ

Անվանական տոկոսադրույք

 

 

 

ԱՄՆ դոլար`

-10-12%` ամսական կամ նախօրոք

-11-12,5%` անուիտետ, դիֆերենցված

Եվրո`

-9-11%` ամսական կամ նախօրոք

-10-11,5%` անուիտետ, դիֆերենցված

Փաստացի տոկոսադրույք

12.62-18.75%

Ժամկետ

91- 1820 օր

Գրավ/ապահովվածություն

ոսկյա իրեր

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում (դիֆերենցված)

-վարկի գումարը միանվագ ժամկետի վերջում, իսկ տոկոսագումարները ամսական կամ նախօրոք

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

150%

 

Պաշտոնական աղբյուր`http://www.aeb.am/hy/gyuxatntesakan_vosku_gravov/

Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ

Վարկը տրամադրվում է տեղում: Վարկառուն պետք է 18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ լինի,պետք է հանդիսանա Բանկի քարտատեր և վարկը ստանալուն նախորդող առնվազն 60 օրվա ընթացքում քարտային հաշվին փոխանցված լինի աշխատավարձ և կամ վարկառու գրավատուն ունի <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ-ում գործող անշարժ գույքի ապահովմամբ տրամադրված վարկ/ վարկային գիծ :

 

 

 

Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

նվազագույնը 10.000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

-14-16,5%` ամսական կամ նախօրոք

-15-17%` անուիտետ, դիֆերենցված

17,5 %-դիֆերենցված

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

91-1820 օր

Տրամադրման եղանակ

կանխիկ

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում (դիֆերենցված)

-վարկի գումարը միանվագ ժամկետի վերջում, իսկ տոկոսագումարները ամսական կամ նախօրոք

Գրավ/ապահովվածություն

ոսկյա իրեր

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

150%

 

Պաշտոնական աղբյուր`http://www.aeb.am/hy/voskya_ireri_gravadrmamb/

Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ (վարկային գիծ)

Վարկային գիծը որոշվում և տրամադրվում է 1 բանկային աշխատանքային օրվա ընթացքում: Վարկառուն պետք է 18 տարին լրացած ռեզիդենտ ֆիզիկական անձ լինի,պետք է հանդիսանա Բանկի քարտատեր և վարկը ստանալուն նախորդող առնվազն 60 օրվա ընթացքում քարտային հաշվին փոխանցված լինի աշխատավարձ և կամ վարկառու գրավատուն ունի <<ՀԱՅԷԿՈՆՈՄԲԱՆԿ>> ԲԲԸ-ում գործող անշարժ գույքի ապահովմամբ տրամադրված վարկ/ վարկային գիծ:

 

 

Ոսկյա իրերի գրավադրմամբ (վարկային գիծ)

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ դոլար, Եվրո

Վարկի գումար

նվազագույնը 10.000 ՀՀ դրամին համարժեք արտարժույթ

Անվանական տոկոսադրույք

ԱՄՆ դոլար`

-10-12%` ամսական կամ նախօրոք

-11-12,5 %` անուիտետ, դիֆերենցված

Եվրո`

-9-11%` ամսական կամ նախօրոք

-10-11,5%` անուիտետ, դիֆերենցված

ամսական ոչ հավասարաչափ

13 %-ԱՄՆ դոլար

12 %-Եվրո

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

1820 օր

Գրավ/ապահովվածություն

ոսկյա իրեր

Տրամադրման եղանակ

անկանխիկ

Մարման եղանակ

-ամսական հավասարաչափ մարում (անուիտետ)

-մայր գումարի հավասարաչափ մարում (դիֆերենցված)

-վարկի գումարը միանվագ ժամկետի վերջում, իսկ տոկոսագումարները ամսական կամ նախօրոք

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

150%

 

Պաշտոնական աղբյուր`http://www.aeb.am/hy/voskya_ireri_gravadrmamb_0/

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով