Ոսկի ստանդարտ

Արագ և շահավետ պայմաններով ստացեք ոսկու գրավադրմամբ վարկեր` սկսած տարեկան 14% տոկոսադրույքից, մինչև 36 ամիս ժամկետով:

 

 

Ոսկի ստանդարտ

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ, ԱՄՆ դոլար

Վարկի գումար

-30 000 - 30 000 000 ՀՀ դրամ ՀՀ դրամ

-75- 50 000 ԱՄՆ դոլար

Անվանական տոկոսադրույք

7-18 %

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

4-36 ամիս

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-

Գրավ/ապահովվածություն

-

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

-

 

Պաշտոնական աղբյուր՝ https://www.idbank.am/retail/gold-standart/#723

0% տարեկան տոկոսադրույքով

Կարող եք տեղափոխել Ձեր ոսկու գրավով վարկերն ԱյԴի Բանկ և ստացեք 0% տարեկան տոկոսադրույքով վարկեր, առավելագույնը 3 ամիս ժամկետով։

 

 

0% տարեկան տոկոսադրույքով

Վարկի արժույթ

ՀՀ դրամ

Վարկի գումար

մինչև 30.000.000 ՀՀ դրամ

Անվանական տոկոսադրույք

0%

Փաստացի տոկոսադրույք

-

Ժամկետ

3 ամիս

Տրամադրման եղանակ

-

Մարման եղանակ

-

Գրավ/ապահովվածություն

-

Վարկ/գրավի արժեք հարաբերություն

-

 

Պաշտոնական աղբյուր՝ https://www.idbank.am/retail/special-offer-0/#720

Դրամ
% Տարեկան
Ամսով